SSB 2024-101 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2024-101 SR, gældende fra den 01.02.2024 til den 01.12.2024.

SSB 2024-101 SR omhandler: 
SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter.

Se SSB  2024-101 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000