Sporfornyelse Slagelse-Korsør

I disse år fornyes sporene flere forskellige steder på den travle jernbanestrækning på tværs af landsdelene. Det gælder bl.a. strækningen mellem Slagelse og Korsør, hvor passagererne kan se frem til en mere behagelig rejse og mere stabil drift, når fornyelsen af strækningen er færdig i 2024


Som led i det løbende vedligehold af jernbaneinfrastrukturen fornyer Banedanmark sporene mellem Slagelse og Korsør. Det er i alt tale om ca. 13 km spor på den dobbeltsporede strækning, og som en del af projektet udfører vi også diverse bro- og jordarbejder

To sæsoner

Sporfornyelsesprojektet er planlagt i flere etaper. Arbejdet gennemføres bl.a. i forårets helligdagsweekender og i sommerferien, ligesom der i perioder kun arbejdes i et spor ad gangen. Alt sammen med henblik på at genere togdriften, herunder pendlere og togpassagerer så lidt som muligt. 

Hvorfor?

Fornyelsen af sporet mellem Slagelse og Korsør er en nødvendig del af den løbende vedligeholdelse af den travle jernbanestrækning og betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Samtidig forberedes sporet til højere hastigheder fra 180 km/t til 200 km/, så det i fremtiden vil være muligt for togene at køre hurtigere. Derudover renoveres afvandingssystemer langs banen.

Hvornår?

Arbejdet begynder i foråret 2023 og forventes færdig i 2024. Arbejdet gennemføres i flere etaper for at genere pendlere og passagerer så lidt som muligt. 
Det manuelle arbejde udføres i 2023 som b.la. forbereder strækningen til arbejdet med sporombygningsmaskinen og ballastrensning som udføres i 2024. Kørestrøm og sikringsarbejde udføres over begge udførselsår.

Fremtidig betydning

En sporfornyet bane giver øget komfort og større driftssikkerhed. Sporfornyelsesprojekterne er desuden en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen, samt kortere perioder med togbusser i stedet for tog. 

Det er derfor en god idé at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

Du kan desuden orientere dig om ændringerne i togtrafikken på DSB’s hjemmeside

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser.

Banedanmark etablerer ca. 30 byggepladser langs med sporene, herunder hovedbyggepladser i Slagelse og Korsør. Desuden vil der være en større byggeplads i Forlev.

Information fra projektet

Marts 2023: Naboorientering om arbejder i påsken 2023.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på: Nabo-Slagelse-Korsør@bane.dk.

 

 

Nyt fra projektet