Fakturering

Banedanmark vil sikre rettidige, korrekte betalinger til vores samarbejdspartnere. Dette sker gennem en automatiseret fakturahåndtering, som efterlever statens regler www.eos.dk

  • Fakturaer og kreditnotaer sendes på EAN: 5798 000 89 32 07. Husk, at indtaste betalingsoplysninger, så kontonummer fremgår af fakturaen.
  • Faktura sendes i OIOUBL format. Dette gør du blandt andet via www.virk.dk. Information om OIOUBL formatet finde på Økonomistyrelsens hjemmeside www.eos.dk.
  • Pr. 18.04.2019 er det blevet lovpligtigt for statslige myndigheder at modtage elektronisk bilag sendt fra leverandører i EU baseret på det nye EU-faktureringsdirektiv. Banedanmark kan nu modtage PEPPOL-dokumenter igennem PEPPOL eDelivery netværket. Se kravene på www.erhvervsstyrelsen.dk

  • Indkøbsordrenummer skal fremgå tydeligt på fakturaen og være indtastet i det korrekte felt.
  • Som leverandør oplyser du din virksomheds varenumre for de solgte varer i beskrivelsen på fakturaen på de angivne positioner. Tilføj en sigende beskrivelse på hver linje på fakturaen for både varer og ydelser.

Vi sender fakturaer retur, hvis fakturaen ikke indeholder de rigtige informationer. Sender vi en faktura retur, bedes du, som leverandør, kontakte den medarbejder i Banedanmark, der har afgivet ordren, for at få de manglende oplysninger.

Vores betalingsbetingelser er 30 dage netto, medmindre Banedanmark og den enkelte leverandør har aftalt en anden betalingsfrist.

Anvender din virksomhed et eksternt firma til fakturahåndtering, er det dit ansvar som leverandør at orientere det pågældende firma om reglerne for fakturaer til Banedanmark.