For jernbanevirksomheder

Information til dig, der kører på banen

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Seneste opdateringer til de trafikale regler

Overkørelse

LA Strækningsinformation

Her finder du hastighedsbegrænsninger og andre forhold på jernbanen.

Find LA Strækningsinformationer
Tog igennem Slagelse Station

Netredegørelse

Læs om betingelser for adgang til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Find netredegørelserne
""

Trafikale regler

Her finder du de trafikale regler for kørsel og arbejde.

Find de trafikale regler