Change Management Request

Funktionen planlægger og styrer ændringer, som foretages i it-infrastruktur, tekniske it-systemer og applikationer.

Change Management er den daglige forbindelse mellem Banedanmarks interne it-afdelinger og de forskellige eksterne driftsleverandører og entreprenører for så vidt angår ændringer. 
Hver change management-opgave ledes af en Change Manager. Der tilknyttes efter behov projekteringsledere, systemarkitekter og eksterne konsulenter. Større change management-opgaver organiseres som projekter.

Funktionen sikrer, at der gennemføres testforløb og udarbejdes fall-back planer i forbindelse med implementering af nye systemer og applikationer samt ændringer og tilretninger i eksisterende systemer og infrastruktur.

Blanketter der bruges ved arbejdet i Change management

Filnavn Download
GSM-R tillæg (aktivitetsvurdering)
Request for Change - (RFC - Ansøgning om strømafbrydelse)
Request for Change (RFC - ændringsanmodning) med CAB
Request for Change (RFC - Ansøgning om kabelafbrydelse)