Sidste etape af sporfornyelsen mellem Slagelse og Korsør

Nu begynder sidste del af arbejdet med at forny sporene på en af landets travleste togstrækninger - Slagelse og Korsør.

Nu begynder sidste del af arbejdet med at forny sporene på en af landets travleste togstrækninger - Slagelse og Korsør. Fornyelsen giver en mere stabil togdrift og er en nødvendig del af det løbende vedligehold.

 

Jernbanen mellem København og Korsør er en af landets travleste jernbanestrækninger, og det slider på skinnerne. I begyndelsen af juni tager Banedanmark derfor hul på sidste etape af arbejdet med at forny sporene på strækningen mellem Slagelse og Korsør.

”Nu begynder den sidste og mere krævende del af sporfornyelsen, hvor de store sporfornyelsesmaskiner kommer på hårdt arbejde. Vi skal blandt andet justere 26,5 kilometer spor og sporskifter på strækningen. Samtidig bliver banen gjort klar til fremtidens klimavenlige eltog og det nye digitale signalsystem, hvor togene kører hurtigere, tættere og smartere,” siger Eva Marie Paaske, der er anlægschef i Banedanmark.

Herudover renser og udskifter Banedanmark 22.530 m3 skærver og fornyer sporkassen, som er fundamentet under sporene.  


Fornyelsesprojektet begyndte sidste år, hvor Banedanmark udførte det mere manuelle arbejde og forberedte strækningen til dette års arbejde, hvor de store sporfornyelsesmaskiner tager over.

Periodisk advarselslyd


Strækningen mellem Slagelse og Korsør er en del af den travle hovedstrækning mellem landsdelene. For at kunne opretholde togtrafikken gennemfører Banedanmark arbejdet i ét spor ad gangen.  


Det betyder, at sporarbejdere udfører arbejde tæt på jernbanespor, hvor der kører tog. Der vil derfor dagligt i udvalgte tidsrum lyde en advarselslyd fra et advarselsanlæg, når togene passerer arbejdsstedet.


”Når vi tyfonerer langs sporet, vil det kunne høres i lokalområdet og kan opleves som generende. Vi håber dog på forståelse for, at det er nødvendigt af hensyn til medarbejderne i sporet og deres sikkerhed,” siger Eva Marie Paaske.  

  

Togtrafikken påvirkes 


Fornyelsen af sporet mellem Slagelse og Korsør påvirker togtrafikken fra begyndelsen af juni til slutningen af august.

 

”Nøjagtig som tidligere år tilbyder DSB kompensation til pendlerne, der påvirkes mest af sporarbejdet. Og som noget nyt får pendlerne, der har købt Pendlerkort eller Pendler20 i DSB app, automatisk udbetalt kompensation,” siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov.

 

Fra lørdag aften den 13. juli til og med 21. juli kører der ingen tog på strækningen. I denne periode indsætter DSB togbusser, som alle rejsende kan benytte sig af.

Banedanmark og DSB anbefaler, at man planlægger sin rejse på Rejseplanen.

Det er desuden muligt at finde mere information på DSB’s hjemmeside

 

Også svenske Snälltåget omlægger togtrafikken gennem Danmark i spærringsperioden. Find mere information her

 

Læs mere om arbejdet med at forny jernbanen på Banedanmarks hjemmeside.

 

Fakta om projektet

 

Banedanmark skal: 

  • Justere cirka 26,5 kilometer spor og sporskifter

  • Fjerne og lægge cirka seks kilometer nye kabelrender

  • Etablere cirka ni kilometer sporkasse

  • Udskifte 22.530 kubikmeter nye skærver, som er en del af fundamentet i sporet.

  • Rense ballasten på cirka 16 kilometer strækning 

  • Justere seks sporskifter

Mere info

Seneste nyt fra Banedanmark