Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og skal fornyes. Som passager kan du se frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når arbejdet er færdigt.

 

Hvorfor?

Banedanmark fornyer sporene mellem Roskilde og Ringsted, da infrastrukturen er meget nedslidt og kræver hyppig vedligeholdelse. 

Hvad?

De dele, som jernbanen består af på strækningen er slidte og skal derfor fornyes. Det drejer sig blandt andet om skinner, sporskifter, sveller og ballast. Desuden skal vi forbedre afvandingen og forstærke jernbanedæmninger.

Hvornår?

Arbejdet begyndte i 2022 og fortsætter i 2023 og 2024. Arbejdet gennemføres i flere stadier for at genere togtrafikken på den travle strækning så lidt som muligt. 

Fremtidig betydning

Sporfornyelsesprojektet betyder blandt andet, at der vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter, hvilket giver øget komfort og større driftssikkerhed. På den lidt længere bane, så er sporfornyelsesprojekterne en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som de nye digitale signalsystemer giver mulighed for. 

For dig som passager
Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen, samt kortere perioder med togbusser i stedet for tog. Arbejdet gennemføres i sommerferien, ligesom der i perioder kun arbejdes i et spor ad gangen. Alt sammen med henblik på at genere pendlere og togpassagerer så lidt som muligt.


Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Byggepladser og perioder

I forbindelses med sporfornyelsesprojektet opretter vi en række byggepladser langs med jernbanen, hvor der i perioder kan være en del aktivitet.

Her er en oversigt over byggepladserne.

  • Ny Østergade 7, Roskilde Station: Marts 2022 - december 2023
  • Birkede Brovej 15, Viby Sjælland: April 2022 - november 2023
  • Møllevej 18, Viby Sjælland: April 2022 - november 2023
  • Malervej 2, Borup: Marts 2022 - december 2023
  • Kulmosevej 6, Borup: Marts 2022 - december 2023
  • Køgevej 200, Ringsted: Marts 2022 - december 2023
  • Køgevej 158, Ringsted: April 2022 - november 2022
  • Køgevej 114, Ringsted: April 2022 - november 2022
  • Dyssegårdsvej 27, Ringsted: Marts 2022 - november 2023

En del byggepladser etableres senere i projektforløbet. Vi opdaterer oversigten med byggepladsplaceringer og perioder løbende.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os her. 

 

Byggepladser mellem Roskilde og Ringsted

Borgerkommunikation

Beskæringen langs jernbanen på dele af strækningen foregår i følgende periode:

Roskilde-Ringsted: 17. januar – 28. februar 2022

Støj i perioder

Rydningen foregår på hverdage i dagtimerne i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 på Banedanmark egne arealer. Arbejdet foregår med flismaskine og motorsav, og som nabo må du forvente mindre støjgener og øget tung trafik fra maskinerne. Arbejdet bevæger sig løbende fremad langs banen, så perioden med støj tæt på den enkelte bolig vil være forholdsvis kort. Vi beklager disse generne, og gør vores bedste for at vise hensyn til omgivelserne, mens vi arbejder.
 

Nabovarsling udsendt den 10. januar 2022.

Banedanmark udfører et større sporfornyelsesprojekt mellem Roskilde og Ringsted i 2022-2023.

Hovedarbejderne i 2022 foregår fra den 8. april og ca. seks måneder frem.

Du kan få mere information i dette nabobrev udsendt den 22. februar 2022.

Nyt fra projektet