Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og står snart for tur til at fornyes. Som passager kan du se frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når vi er færdige med fornyelsen af strækningen i 2023.


To sæsoner

For at genere pendlerne mindst muligt sker sporfornyelsen over to år. Sporarbejderne vil  stå på i foråret, sommeren og efteråret  i 2022, mens vi 2023 primært vil arbejde om sommer en og i efteråret.  Arbejderne vil periodevis  påvirke togtrafikken - specielt i sommeren 2022, da vi har en længere periode med totalspærring af banen. Under vores arbejder i 2023 vil der være reduceret togtrafik i form af  enkeltsporsdrift.

Hvorfor?

Banedanmark fornyer sporene mellem Roskilde og Ringsted, da infrastrukturen er meget nedslidt og kræver hyppig vedligeholdelse. 

Hvad?

De dele, som jernbanen består af på strækningen er slidte og skal derfor fornyes. Det drejer sig blandt andet om skinner, sporskifter, sveller og ballast. Desuden skal vi forbedre afvandingen og forstærke jernbanedæmninger.

Hvornår?

I starten af 2022 udfører vi forberedende arbejder, såsom træfældning , inden projektet for alvor går i gang i april 2022. Vi forventer at udføre de sidste hovedarbejder i september 2023.

Fremtidig betydning

Når Banedanmark er i mål med projektet, kan pendlerne se frem til bedre komfort og kortere rejsetid, da nuværende hastighedsnedsættelser, som skyldes sporets tilstand, fjernes. En sporfornyet jernbane kræver også mindre fremtidigt vedligehold, hvilket giver sig udslag i potentielt færre aflysninger.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen. I forbindelse med projektet indsættes der togbusser i perioden 16. juli - 8. august 2022. Vi spærrer banen i sommerferieperioden for at genere pendlerne mindst muligt.

Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Byggepladser og perioder

I forbindelses med sporfornyelsesprojektet opretter vi en række byggepladser langs med jernbanen, hvor der i perioder kan være en del aktivitet.

Flere af vores byggepladser etableres i marts og april 2022. Her er en oversigt over byggepladserne.

 • Ny Østergade 7, Roskilde Station: Marts 2022 - december 2023
 • Gammelgårdsvej 8, Roskilde: Marts 2022 - december 2022
 • Kildevangsvej 7, Roskilde (Lejre Kommune) : April 2022 - juni 2022
 • Kildevangsvej 1,  Roskilde (Lejre Kommune): Marts 2022 - december 2022
 • Syvvejen 8 og 9, Viby Sjælland: Marts 2022 - december 2022 (begge sider af jernbanen)
 • Damgårdsvej 2, Viby Sjælland: Marts 2022 - december 2022 (to arealer)
 • Birkede Brovej 15, Viby Sjælland: April 2022 - november 2023
 • Møllevej 18, Viby Sjælland: April 2022 - november 2023
 • Malervej 2, Borup: Marts 2022 - december 2023
 • Kulmosevej 6, Borup: Marts 2022 - december 2023
 • Køgevej 200, Ringsted: Marts 2022 - december 2023
 • Køgevej 158, Ringsted: April 2022 - november 2022
 • Køgevej 114, Ringsted: April 2022 - november 2022
 • Dyssegårdsvej 27, Ringsted: Marts 2022 - november 2023

En del byggepladser etableres senere i projektforløbet. Vi opdaterer oversigten med byggepladsplaceringer og perioder løbende.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os her. 

 

Byggepladser mellem Roskilde og Ringsted

Borgerkommunikation

Beskæringen langs jernbanen på dele af strækningen foregår i følgende periode:

Roskilde-Ringsted: 17. januar – 28. februar 2022

Støj i perioder

Rydningen foregår på hverdage i dagtimerne i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00 på Banedanmark egne arealer. Arbejdet foregår med flismaskine og motorsav, og som nabo må du forvente mindre støjgener og øget tung trafik fra maskinerne. Arbejdet bevæger sig løbende fremad langs banen, så perioden med støj tæt på den enkelte bolig vil være forholdsvis kort. Vi beklager disse generne, og gør vores bedste for at vise hensyn til omgivelserne, mens vi arbejder.
 

Nabovarsling udsendt den 10. januar 2022.

Banedanmark udfører et større sporfornyelsesprojekt mellem Roskilde og Ringsted i 2022-2023.

Hovedarbejderne i 2022 foregår fra den 8. april og ca. seks måneder frem.

Du kan få mere information i dette nabobrev udsendt den 22. februar 2022.

Nyt fra projektet