Sporfornyelse Roskilde-Ringsted

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og står snart for tur til at fornyes. Som passager kan du se frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når vi er færdige med fornyelsen af strækningen i 2023.


To sæsoner

For at genere pendlerne mindst muligt sker sporfornyelsen over to år. Sporarbejderne vil  stå på i foråret, sommeren og efteråret  i 2022, mens vi 2023 primært vil arbejde om sommer en og i efteråret.  Arbejderne vil periodevis  påvirke togtrafikken - specielt i sommeren 2022, da vi har en længere periode med totalspærring af banen. Under vores arbejder i 2023 vil der være reduceret togtrafik i form af  enkeltsporsdrift.

Hvorfor?

Banedanmark fornyer sporene mellem Roskilde og Ringsted, da infrastrukturen er meget nedslidt og kræver hyppig vedligeholdelse. 

Hvad?

De dele, som jernbanen består af på strækningen er slidte og skal derfor fornyes. Det drejer sig blandt andet om skinner, sporskifter, sveller og ballast. Desuden skal vi forbedre afvandingen og forstærke jernbanedæmninger.

Hvornår?

I løbet af efteråret 2021 udfører vi forberedende arbejder, såsom træfældning , inden projektet for alvor går i gang i april 2022. Vi forventer at udføre de sidste hovedarbejder i september 2023.

Fremtidig betydning

Når Banedanmark er i mål med projektet, kan pendlerne se frem til bedre komfort og kortere rejsetid, da nuværende hastighedsnedsættelser, som skyldes sporets tilstand, fjernes. En sporfornyet jernbane kræver også mindre fremtidigt vedligehold, hvilket giver sig udslag i potentielt færre aflysninger.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve perioder med nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen. Derudover vil der være totalspærring i ca. tre uger  i sommeren 2022. 

Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Har du spørgsmål vedrørende arealer, kan du kontakte os her. 

 

Nyt fra projektet