Netredegørelse 2024

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

BILAG TIL NETREDEGØRELSE 2024 

Filnavn Download
2.3A Klassificering af banestraekninger for passagertog
2.3B Klassificering af banestraekninger for godstog
2.3C Banedanmarks Standard adgangskontrakt
2.3D Banedanmarks standard adgangskontrakt pva. ØSB
2.3E Aftale om reservation af kanaler paa BDKs infrastruktur
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Jernbaner med passagertrafik
3.1B Faciliteter for jernbanegods i Danmark
3.2A Sidespor på Banedanmarks infrastruktur
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma- stam og havnespor
3.2D Midtjyske
3.2E Lokaltog (Nordsjælland)
3.2F Nordjyske
3.2G Lokaltog (Sjælland)
3.2H Vestbanen
3.2I DSB spor hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3B TIB strækninger
3.3C Banedanmarks kinematiske referencelinjer for rullende materiel
3.3D Vejledende oversigt over akseltryk på Banedanmarks jernbanenet
3.3E Vejledende maksimale metervægt
3.3F Vejledende maksimale hastighed
3.3G Elektrificering på Banedanmarks jernbanenet
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområde på Banedanmarks jernbanenet
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
3.5A Kapacitetsrestriktioner i K24
3.5B Kapacitetsrestriktioner i K25
3.5C Kapacitetsrestriktioner minor K24
3.6 Perronlængder og -højder
3.8 Elektrificerede sidespor
4.3 Terminsplan K24
4.4 Kapacitetsudnyttelse
6.6 Strækningslængder