Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage)

ID: TM 84

TM 84 indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende broer samt maksimale regningsmæssige lastpåvirkninger og nødvendige a-mål på svejsesømme for befæstigelse af bærebjælker til befæstigelsesplade for vandrette spærringer.

 

De regningsmæssige laster som angivet på Banedanmarks typetegninger udgår og erstattes af regningsmæssige laster, som er afhængige af de vandrette spærringers højde over laveste skinne samt den aktuelle strækningshastighed. Denne ændring betyder, at lastbilledet for dimensionering af befæstigelsen bliver mere retvisende.

 

TM 84 dækker ikke enkeltdele og samlinger i de vandrette spærringer (herunder profiler, flanger, bolte mv.) .