Ydelsestyper og ydelseskategorier

Nedenfor ses en samlet oversigt over ydelsestyper og ydelseskategorier:

Samlet oversigt over de ni ydelseskategorier som jernbanebrancen arbejder med i forbindelse med at Infrastrukturforvalter eller -ejer Jernbanevirksomheder køber jernbaneinfrastrukturarbejde med et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold, og hvor kunden stiller krav om og dokumentationfor efterlevelse af DS 21001 
 

For større billede af oversigt over ydelsestyper og ydelseskategorier se her.