Indberetninger 2022-2023

Status for indberetning til Banedanmark

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Banedanmark mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 7. december 2022 - 6. december 2023 fremgår nedenfor:

Modtagne indberetninger: 13

Indberetninger, der er realitetsbehandlet: 9

Afviste indberetninger: 4

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0.

Temaer for indberetningerne er mulige udfordringer med habilitet, arbejdsmiljø, adfærd på jernbanen, tyveri og udbudsager.