TC 2024-19

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2024-19 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 22.02.2024 - indtil videre.

TC 2024-19 omhandler:

Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017)

Se TC 2024-19

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed