Starten af året har budt på masser af tog til tiden

Der har i de første tre måneder været gode punktlighedstal på de jernbanestrækninger, som betjenes af DSB

Der har i de første tre måneder været gode punktlighedstal på de jernbanestrækninger, som betjenes af DSB.

I disse år gennemfører Banedanmark en historisk stor mængde anlægsprojekter, som skal vedligeholde, ombygge, elektrificere og digitalisere den danske jernbane. Projekterne er nødvendige for, at jernbanen er en effektiv, klimavenlig og fremtidssikret transportform. Men når der samtidig skal køre godt og vel 3.000 tog på banen hver dag, kommer de mange projekter uundgåeligt til at påvirke trafikken. 

I år har punktligheden indtil videre ligget pænt over målet om, at 75 procent af DSB’s passagerer på fjernbanen skal ankomme til tiden (målt som mindre end tre minutter for sent). Punktligheden efter de første tre måneder af 2024 er samlet 78,5 procent, selvom trafikken i januar var udfordret af blandt andet voldsomt vinter- og stormvejr. På S-banen er punktligheden helt oppe på 96,5 procent, hvilket er cirka fire procentpoint over målet.

”Vi ved, at vi i disse år står med en stor udfordring. Vi skal udføre store og nødvendige opgraderinger på jernbanen, og samtidig gør vi alt for, at det ikke skal gå ud over passagererne. Derfor arbejder vi og DSB tæt sammen om at lave robuste køreplaner og i alle døgnets 24 timer samarbejder vi for at få togtrafikken til at køre så godt som muligt,” siger Banedanmarks trafikdirektør, Peter Svendsen.

Blandt de store opgraderinger er der løbende sporfornyelser, hastighedsopgraderinger på hovedstrækninger, elektrificering og ikke mindst udskiftning af de gamle signalanlæg med et nyt digitalt signalsystem. Projekterne er nødvendige for, at DSB’s eltog kan komme i drift, og for at spor og signaler ikke bliver så nedslidte, at de ville være endnu mere forstyrrende for kunderne, end de allerede er.

”På trods af de mange projekter, kører togtrafikken i Danmark faktisk udmærket i sammenligning med andre lande. I Tyskland ser man for eksempel nu, at infrastrukturen er så slidt ned, at den tyske fjerntrafik kører med en markant lavere punktlighed end i Danmark. I Danmark kører vi med en punktlighed på højde med Holland og Skåne, og DSB oplever en markant vækst i antallet af passagerer i øjeblikket,” siger Peter Svendsen.

Læs mere om punktligheden på Banedanmarks jernbanestrækninger

Hent notat om punktlighed i Danmark sammenlignet med udlandet

Nyt fra Banedanmark