Ny vejbro nord for Skanderborg er et vigtigt skridt mod en klimavenlig jernbane

Som en del af elektrificeringen skal Banedanmark nu bygge en ny vejbro mellem Stilling og Hørning.

Banedanmark er i fuld gang med at gøre jernbanen klar til fremtidens klimavenlige eltog. I den forbindelse skal den eksisterende vejbro ved Skanderborgvej i Skanderborg Kommune nu nedrives og erstattes med en ny og højere vejbro.

Nu begynder arbejdet med at bygge en ny vejbro over jernbanen i området mellem Stilling og Hørning.

Den nye vejbro skal erstatte den eksisterende bro fra 1921, som i øjeblikket ikke er høj nok til de kommende elmaster og kørestrømsledninger.

”Arbejdet med at elektrificere jernbanen er en forudsætning for, at vi kan få indsat fremtidens eltog, som både udleder mindre CO2 og støjer mindre. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan igangsætte arbejdet her ved Skanderborgvej, som er et vigtigt skridt på vejen mod den grønne jernbane,” siger Jette Aagaard, projektdirektør for elektrificeringsprogrammet i Banedanmark.

Betonrester genanvendes

Banedanmark er i disse år i fuld gang med at renovere en lang række broer på den jyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg for at gøre banen klar til de klimavenlige eltog.

Helt konkret begynder broarbejdet ved Skanderborgvej fredag 14. januar, hvor den nuværende bro vil blive lukket for trafik.

Selve anlægsarbejdet består af flere faser. Som lokal beboer vil man givetvis i løbet af foråret fra distancen kunne få øje på en flok gravemaskiner, der er i færd med at rive den eksisterende bro ned.

Når alle betonresterne fra den gamle bro er blevet knust, skovlet sammen og kørt til genanvendelse, starter det egentlige arbejde med at støbe den nye, højere bro.

Og det er ikke småting, der skal støbes. Den nye bro, som forventes at være klar til benyttelse i januar 2023, kommer til at bestå af hele 960 kubikmeter beton. Ligesom den eksisterende bro, vil den nye vejbro også have cykelstier i begge sider.

Midlertidig omkørsel

Mens arbejdet står på, vil vejskilte sørge for at guide bilister og cyklister, der dagligt kører mellem Hørning og Stilling, ud på en 1,8 kilometer lang omkørsel, som går via Herredsvejen og Agerskovvej.

I samme periode sørger Banedanmark løbende for at holde de nærmeste beboere orienteret om potentielt støjende arbejder. I enkelte tilfælde vil arbejdet også medføre ændringer i togtrafikken.

”Vi har bestræbt os på at tilrettelægge arbejdet, så det forstyrrer så lidt som muligt. Det er samtidig klart, at når vi i kortere perioder skal pille den gamle bro ned eller arbejde ved sporet, så går det af sikkerhedsmæssige grunde ikke, at der kommer tog kørende,” siger Jette Aagaard.

Der vil derfor være enkelte weekender og nætter, hvor der i stedet køres togbusser på strækningen. Husk derfor altid at holde dig orienteret i Rejseplanen.

Fakta

  • Som en del af elektrificeringen af jernbanen skal Banedanmark bygge og renovere 85 broer på den 256 kilometer lange strækning mellem Fredericia og Aalborg.
  • Der skal desuden opsættes elmaster og kabler langs sporene.
  • Fremtidens eltog vil udlede godt 85 procent mindre CO2 samt støje mindre.
  • DSB’s nye, eldrevne tog forventes indsat på strækningen i slutningen af 2026.

Seneste nyt fra Banedanmark