Vilde naturoplevelser langs banen

Har du lyst til en oplevelse ud over det sædvanlige i det danske sommerland, er her nogle gode tips til, hvor du kan opleve vild natur langs den danske jernbane. 

Hvis du går på fotosafari, kan du tagge billederne #voresbane på Instagram.

Du ved det måske ikke, men der er natur i særklasse langs banen i Danmark. Grus og skærver har skabt lyse, tørre og varme områder, som nogle arter foretrækker. Derfor kan du ved baneterrænerne opleve mange sjældne planter og dyrearter. 

Her er fem gode tips til naturoplevelser langs banen.

gederne på rødbyhavn

Lolland: Æsler og geder på Rødbyhavn Rangérterræn

På Rødbyhavn Rangerterræn, der ikke har været i brug siden 2001, finder du mange sjældne arter, både planter, blomster og et rigt dyreliv.

For at begrænse udbredelsen af planterne skovfyr, havtorn og bjergrørhvene blev der i 2018 udsat 10 geder på arealet. Gederne græsser og nipper planter, og de er på den måde med til at pleje naturen på en skånsom måde og fremme busksteppelandskabet til gavn for planter og insekter. Gederne har i dag fået selskab af nogle et par æsler.

Det knastørre miljø af grus, skærver, sveller og skinner skaber gunstige forhold for planter, der ikke kræver meget vand, og insekter, der godt kan lide varme. Den geografiske placering i det sydlige Danmark betyder, at rangérterrænet også er første stop for arter, der indvandrer til Danmark fra syd.

På stedet lever blandt andet 50-100 individer af blåvinget steppegræshoppe, som her har sit eneste levested i Danmark. Natlyssværmeren og den sjældne flue brullaea ocypteridea, lever også blandt blomsterne og planterne på rangerterrænet. Den kendes kun i ganske få eksemplarer, alle fra Rødbyhavn. Af sjældne planter kan nævnes purpur-storkenæb og smalbladet hanekro. Begge arter er i Danmark kun kendt fra baneterræner.

Adgang: Gl. Badevej 2. Der er parkeringsmuligheder tæt på begge låger. Der er også adgang fra perronen ved stationsbygningen.

besøg baneterrænet ved Jejsing

Sønderjylland: Unik natur på det gamle baneterræn ved Tønder-Tinglev Banen i Jejsing

Arealet ved Jejsing på Tønder-Tinglev Banen har et spændende skovpræg med mange brombær, slåen og mirabel. Alt sammen noget, der giver nektar og pollen til insekterne igennem forår, sommer og efterår. På arealet finder du også Blåhat, Liden Klokke og Rødkløver, og der vokser håret høgeurt mellem skinnerne. Tinglev-Tønder banen har været uden togdrift siden 2002, og banen har ligget urørt siden. Skinner og sveller er fra 1867.

Adgang: Der er indgang fra p-pladsen ved Hostrupvej/Banevænget.

blomsterfloret på baneterrænet ved struer

Vestjylland: Skrænter i Struer

Arealet ved Struer Baneterræn består blandt andet af et anlagt dige mellem banen og Venø. Baneterrænet kan ved første øjekast synes lidt barskt, men billedet snyder på grund af den massive tilgroning med bl.a. brombær og gyvel. Her vokser arter som Liden torskemund, Stor væselhale og Sandskæg. Enkelte områder har relativt mange skærver, hvor planter og urter kan sprede sig. De sydvendte skrænter er spændende levesteder for sjældne smådyr. Der findes f.eks. en fin bestand af det hvepselignende insekt Biulv.   

Adgang: Godthåbsvej 13, 7600 Struer. Infotavle og indgang er lige over for p-pladsen.

Baneterrænnet ved Lunderskov med mand i orange tøj

Sydjylland: Et stykke levende naturhistorie i Lunderskov

Baneterrænet ved Lunderskov rummer en overraskende rig natur, og en del af baneterrænet er åbent for offentligheden. Lunderskov Remise er et stykke levende kulturhistorie i kraft af foreningen Sydjyllands Veterantog, der bevarer og benytter de gamle lokomotiver og togvogne. Faktisk er baneterrænet omkring remisen også levende naturhistorie. Her findes en varieret natur med lysåbne og næringsfattige voksesteder for et væld af blomstrende urter, samt områder med selvgroet krat, træer og bunker af gamle sveller. Banedanmark har fældet udvalgte træer for at skabe mere plads til blomstrende urter, så der kommer mere nektar og pollen til insekterne. De fældede træer er efterladt til gavn for svampe og smådyr. På Lunderskov baneterræn kan du opleve mange dyrearter, blandt andet stor narcisflue. Den buttede og behårede svirreflue kan ses ved Lunderskov fra april til august, ligesom du også kan være heldig at se sommerfuglen okkergul pletvinge svirre omkring. 

Adgang: Fra parkeringspladsen på Bakken 19, syd for stationen. 

OPLEV VILD OG SJOV NATUR PÅ NEDLAGTE BANETERÆNER ☀️🛤

nyheder fra den grønne bane