Får tager kampen op mod Kæmpebjørneklo ved Lindholm å

Banedanmark har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om et græsningsprojekt for at bekæmpe Kæmpebjørneklo

Banedanmark har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om et græsningsprojekt for at bekæmpe Kæmpebjørneklo på arealerne mellem den nye bane ud til Aalborg Lufthavn og Lindholm å.

Gennem flere år har der været store problemer med den giftige og invasive Kæmpebjørneklo i den danske natur. Både Aalborg Kommune og Banedanmark har forsøgt at komme problemerne til livs, men kampen er hård. 

”Det er lovpligtigt at bekæmpe Kæmpebjørneklo i Danmark, og der er flere forskellige metoder til at forsøge at bekæmpe dem. I alle tilfælde er det intensitet og en gentagende indsats, der giver gevinst”, fortæller Julie Lykke Madsen, der er geografisk fagspecialist i Banedanmark.  

For at øge indsatsen er der nu kommet andre og mere ihærdige hjælpere på sagen: Nemlig får.

”Fårene er mere effektive. De kommer til at bide Kæmpebjørnekloen ned mange flere gange, end vi ville kunne nå med andre bekæmpelsesformer i løbet af vækstsæsonen. Og mens fårene spiser Bjørnekloen, vil der blive plads til mere græsland langs med Lindholm å, og måske giver det plads til mere biodiversitet”, siger Julie Lykke Madsen.

”Det er arealer, hvor vi i Aalborg Kommune tidligere har haft entreprenører til at stå for at bekæmpe de giftige planter manuelt. Nu har vi flere steder afgræsning med får og kreaturer til at bekæmpe planterne. Det gør de effektivt og vi oplever at dyrene også tilføjer noget herlighedsværdi. Lige her skal fårene tage kampen op mod Kæmpebjørnekloen”, siger Alexander Vedel Andresen, projektleder af græsningsprojektet i Aalborg Kommune. 

Onsdag den 17. august 2022 kl. 15 blev fårene sat ud på arealerne mellem den nye bane til Aalborg Lufthavn og Lindholm å til at bekæmpe Kæmpebjørneklo. 

Fakta:

  • Kæmpebjørneklo er giftige, hvis mennesker får dem på huden – det kan give vabler.
  • Aalborg Kommune har tilknyttet en landmand, der passer fårene.
  • Størstedelen af arealet er ejet af kommunen. Banedanmark ejer det område, der forbinder hele strækket langs med Lindholm å.
  • Banedanmark arbejder målrettet og langsigtet på at beskytte og fremme biodiversiteten på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen, samtidig med vi sikrer en stabil jernbanedrift.
  • Banedanmark har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om at udvide Kommunens græsningsprojekt til også at omfatte et mindre Banedanmark areal. 
 

Seneste nyt fra Banedanmark