Banedanmark udskifter 17 overkørsler mellem Roskilde og Kalundborg

17 overkørsler på Nordvestbanen får i år nye bomme og varslingsanlæg som forberedelse af nyt signalsystem.
Banedanmark er i gang med at forberede udrulningen af et nyt digitalt signalsystem på Nordvestbanen mellem Roskilde-Holbæk-Kalundborg. Det indebærer udskiftningen af bomme og lys- og lydanlæg i 17 overkørsler, så de kan tale sammen med det nye system.

Bilister bliver mødt af nye bomme og varslingsanlæg, når de krydser en af de 17 overkørsler på Nordvestbanen. Alt udstyret i samtlige overkørsler på strækningen Roskilde-Holbæk-Kalundborg bliver nemlig udskiftet. Det er nødvendigt for, at de kan fungere med det digitale signalsystem, som Banedanmark er i gang med at installere.

Nogle steder bliver overkørslerne ikke bare udskiftet, men også opgraderet.

”Vi benytter lejligheden til at udskifte halvbomme med langbom og helbom i nogle af overkørslerne, nu hvor vi alligevel installerer nyt udstyr. Det vil øge sikkerheden for trafikanterne. Desuden kommer der nyt varslingsanlæg, og nogle trafikanter vil måske bemærke, at de gamle klokker bliver erstattet med en elektronisk lyd. Den nye lyd er ikke højere, men vil opleves anderledes end den gamle,” siger Karsten Andersen, der er byggeleder på overkørslerne.

Det nye signalsystem erstatter de gamle sikringsanlæg og lyssignaler langs banen. I stedet for at kigge ud ad vinduet, får lokomotivføreren instruktioner på en skræm i førerrummet. Det er muligt, fordi både tog, sporskifter, overkørsler og trafikstyringen taler sammen i ét samlet system.

”Det nye signalsystem kommer på sigt til at give flere tog til tiden, fordi vi undgår de mange fejl på de gamle sikringsanlæg og signaler. Samtidig kan vi med det nye system køre togene tættere og afvikle trafikken mere effektivt. Det er et stort og kompliceret projekt, som tager mange år, men vi kan se på de strækninger, hvor systemet er udrullet, at det virker og giver store fordele for passagererne,” siger direktør for operationel it, Kirsten Winther Jørgensen.

I forbindelse med ombygningerne vil der stadig køre tog, mens der i nogle dage vil være omkørsel for bilisterne. Arbejdet med at udskifte de 17 overkørsler forventes at være afsluttet den 4. november.

Det er endnu ikke endeligt sat dato på hvornår det nye signalsystem tages i brug på Nordvestbanen.

Læs mere om udrulningen af et nyt digitalt signalsystem

Nyt fra Banedanmark