Jernbanen 2024: På vej mod fremtidens grønne jernbane

Jernbanestrækninger i hele landet fornyes, elektrificeres og digitaliseres i disse år. Få overblikket over årets store projekter på jernbanen hér.

Fremtidens jernbane skal være grøn, digital og driftssikker. 

 

Derfor fornyes og opgraderes jernbanestrækninger overalt i landet. Og selvom der går nogle år endnu før visionen om fremtidens grønne og attraktive jernbane bliver fuldt ud til  virkelighed, så er vi godt på vej. Banedanmarks anlægsdirektør Peter Jonasson siger: 

”Der investeres massivt i udviklingen og fremtidssikringen af den danske jernbane i disse år. Og hvert år kommer jernbanen et stort skridt nærmere målet om en klimavenlig og fremtidssikret jernbane med el-tog på skinnerne og nye digitale signalsystemer til at styre det hele.”

Sideløbende med moderniseringen skal fundamentet under det hele og skinnerne holdes i god form: 

”Den danske jernbane er god, men den er også slidt. Derfor giver vi jernbanestrækninger i hele landet en gennemgribende fornyelse. Det er nødvendigt arbejde, der skal sikre, at fremtidens jernbane er i god form, så passagerne kan få fuldt udbytte af elektrificeringen og digitaliseringen af jernbanen,” siger Peter Jonasson.

Omfattende opgradering af jernbanen i Nordjylland

I løbet af 2024 gennemfører Banedanmark flere fornyelsesprojekter på strækningen mellem Langå og Aalborg. Moderniseringen er et vigtigt skridt på vejen mod fremtidens el-tog, der efter planen skal kunne køre ind på Aarhus Hovedbanegård  og Aalborg Station i slutningen 2026. 

Arbejderne omfatter bl.a. omfattende fornyelse og udskiftning af spor, sporskifter, sporkasse, dræn m.v. på Aalborg Station. På Langå Station skal sporene også fornys ligesom stationen skal forberedes til den kommende elektrificering. Derudover skal strækningen mellem Hobro og Aalborg samt Langå station hastighedsopgraderes, så togene kan køre hurtigere i fremtiden. 

Nord for Limfjorden skal der desuden arbejdes på Brønderslev Station hvor perronen fornyes, og ved Hjørring, hvor der bl.a. anlægges et nyt dobbeltspor syd for Hjørring Station. 

Sideløbende med de mange fornyelsesprojekter fortsætter arbejdet med at elektrificere den jyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg og udrulle det nye digitale signalsystem. 

I slutningen af 2024 forventer Banedanmark desuden at kunne tage det nye digitale signalsystem (ERTMS) i brug på strækningen mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn. Udrulningen bliver den sjette i Jylland, og det nye signalsystem vil på sigt give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne.

Læs mere om det nye digitale signalsystem (ERTMS)


Jernbaner fornyes i hele landet

Det er dog ikke kun nord for Aarhus, at jernbanen fornyes – det sker faktisk i hele landet i disse år. Fornyelsesprojekterne gennemføres nu for at sikre, at togpassagererne kan få fuldt udbytte af de opgraderinger, der er på vej, såsom elektrificering, hastighedsopgradering og nye digitale signalsystemer. I den sammenhæng er det nemlig afgørende, at fundamentet – jernbaneskinnerne – også er klar til fremtidens tog.  

For passagerne betyder sporfornyelserne færre forsinkelser og større driftssikkerhed, da der vil opstå færre fejl i spor og sporskifter på en sporfornyet strækning. 

I 2024 arbejder Banedanmark med at forny jernbanen i Sønderjylland, hvor der skal fornyes spor og sporskifter på strækningen mellem Fredericia og Tinglev, mens der på Sjælland arbejdes mellem Roskilde og Ringsted og mellem Slagelse og Korsør. 

Ny dobbeltsporet jernbane på vej på Lolland

2024 bliver også året, hvor arbejderne fra Nykøbing Falster over Lolland med den nye jernbane til Tyskland via den kommende Femern-tunnel for alvor begynder at tage form. 
Arbejdet på strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster er allerede gennemført. I de kommende år arbejdes der i Nykøbing Falster, hvor Kong Frederiks IX’s bro over Guldborg Sund udvides og opgraderes. Samtidig anlægges der en ny dobbeltsporet jernbane på Lolland.

I 2022-2023 har Banedanmark fjernet den gamle enkeltsporede jernbane ml. Nykøbing F og Rødbyhavn, og derefter bygget en ny banedæmning, der kan bære den helt nye dobbeltsporede jernbane. Samtidig er der blevet bygget en ny station ved Holeby. 

Til foråret begynder anlægget af den nye jernbane hen over Lolland. Arbejdet ventes at tage det meste af 2024, hvorefter den nye jernbane skal elektrificeres, så den bliver klar til fremtiden grønne el-tog. Derudover skal det nye digitale signalsystem ERTMS udrulles på strækningen. ERTMS er et fælleseuropæisk standardsystem, der giver mulighed for at køre grænseoverskridende togtrafik. Systemet vil løbende komme til at erstatte de nationale signalsystemer rundt om i Europa.
 

Togtrafikken påvirkes

De mange fornyelsesprojekter på jernbanen i 2024 vil i perioder påvirke togtrafikken. Banedanmarks trafikdirektør Peter Svendsen siger: 

”Vi er grundlæggende i gang med at bygge en helt ny jernbane, mens vi stadig kører på den gamle. Vi skal finde en balance, hvor vi både kan gennemføre det nødvendige arbejde med at forny og udvikle jernbanen, og samtidig gøre det på en måde, så togtrafikken generes så lidt som muligt”. 

Mange af sporfornyelsesprojekterne gennemføres i et spor ad gangen, mens der køres tog i det andet spor: 

”Enkeltspordrift betyder jo, at togtrafik i begge retninger skal afvikles i et spor, hvilket skaber flaskehalse og øger risikoen for, at forsinkelser spreder sig. Vores trafikledere holder naturligvis skarpt øje med punktligheden og gør alt, hvad de kan for at afvikle trafikken så effektivt som muligt, men det er svært helt at undgå, at de mange sporarbejder skaber forsinkelser,” siger trafikdirektøren og fortsætter: 

”I arbejdet med køreplanen for 2024 har Banedanmark desuden arbejdet tæt sammen med DSB om at lave robuste køreplaner i forbindelse med sporarbejderne, hvor der er mere luft til at indhente eventuelle forsinkelser. Det skal alt sammen gerne bidrage til, at togene kører så punktligt som muligt, mens vi gennemfører arbejderne,” slutter Peter Svendsen

Få overblikket over årets sporprojekter

Sporprojekter i 2024

Store projekter på jernbanen i 2024

Se kortet i stort format

Seneste nyt fra Banedanmark

Læs mere om vores sporarbejder

Sporarbejde på Nørreport

Når vi arbejder i sporet

Der kører tog 24/7 på den danske jernbane. For at kunne forny og vedligehold banen er det derfor nødvendigt at spærre sporet.

Læs mere om sporspærringer
Banen i skumringstid

Når vi åbner igen efter sporarbejde

Vi tjekker arbejdet for at sikre din sikkerhed

Læs om hvad vi tjekker