Banedanmark støber bropiller til ny jernbanebro direkte i havet

Banedanmark bygger en helt ny klapbro over Guldborg Sund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen.

Banedanmark bygger en helt ny klapbro over Guldborg Sund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. I øjeblikket støber Banedanmark 29 piller og 14 elementer til broen. 

Som et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen arbejder Banedanmark på at gøre Kong Frederik IX’s bro over Guldborg Sund klar til den dobbeltsporede korridor, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

For alle tog, der skal igennem Femern Bælt-tunnelen, skal over Kong Frederik IX’s bro, som er født med et enkelt jernbanespor. 

Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor.

Lokale udfordringer kræver nye metoder

Den nye jernbaneklapbro bliver bygget langs den eksisterende bro, der har vej, jernbane i drift og lystsejlere på tværs. Det er ifølge byggeleder på projektet Hans Christian Lollike en af udfordringerne ved projektet. En anden udfordring er den lave vanddybde på lige godt to meter i sundet.

”Vi bygger den nye jernbanebro syd for den eksisterende bro. Her er meget lavvandet. Det gør det umuligt at sejle materialet til arbejdspladsen. Det lave vand begrænser størrelsen på de fartøjer, vi kan benytte til broarbejdet. Derfor har vi valgt en særlig løsning, man ikke ser hver dag: Vi borer og støber nemlig bropillerne direkte i vandet,” fortæller Hans Christian Lollike.

Det betyder, at der lige nu står betonbiler og betonpumpe på Kong Frederik IX’s bro. Gennem et langt rør transporteres betonen fra betonpumpen på broen, under jernbanebroen og over til de steder, hvor pillerne skal stå. 

Store milepæle er nået

Bropillerne får en højde mellem 33 og 38 meter for at stå robust. Den lave vanddybde i sundet kræver derfor, at bropillerne skal bores mellem 25 og 33 meter ned i havbunden.

”Bropillerne er som et isbjerg. Det er kun en lille del, vi ser over vandet. Det meste er under vandet. Vi har boret over 33 meter ned i havbunden heraf de sidste meter i kalk og kridt. Det er virkelig en milepæl, vi har nået,” fortæller Hans Christian Lollike. 

Den femte bropille, som er den dybeste og dermed også den mest udfordrende, er også støbt og boret næsten 38 meter ned i havbunden.  

”Nu ved vi, at vi kan komme ned i den dybde. Det er nede på den største dybde, at kalken i havbunden er mest fast, derfor har det været en milepæl, at det er lykkedes.”, siger byggelederen.

De resterende 23 bropiller bliver støbt i løbet af foråret. Projektet går fremad, og der er fortsat mange spændende aktiviteter i vente.

Spærringer i sigte

  • Efter påske begynder Banedanmark at arbejde på den del af den nye jernbanebro, der fører over Prinsholmvej i Nykøbing Falster. Derfor bliver Prinsholmvej spærret for al trafik fra påske og frem til efteråret. 
  • Banedanmark er opmærksom på roekampagnen, og arbejdet ved Prinsholmvej vil ikke forstyrre den. 
  • I årets påskeferie og efterårsferie har Banedanmark brug for at spærre for togtrafikken på Lollandsbanen. Der vil derfor ikke køre tog i den periode. Der vil blive indsat togbusser på strækningen. Der vil også være enkelte weekender, hvor togtrafikken på Lollandsbanen vil være spærret her i blandt den 8.-11 marts 2024. Hold øje med Rejseplanen. Banedanmark melder kommende spærringer ud løbende. 

Fakta om opgraderingen af Kong Frederik IX’s bro 

  • Den nye jernbanebro skal som den eksisterende have klap. Den skal elektrificeres og forsynes med nyt signalsystem.
  • Når den nye jernbaneklapbro står klar, vil den eksisterende jernbanebro efterfølgende skulle forstærkes og forberedes til den højere hastighed med nye spor.
  • Fem af de 29 bropiller skal bære den udbyggede klappille. Den første bropille, der skal bære den nye klappille, er den dybeste. 
  • Klappille-arbejderne er planlagt til at gå i gang om to måneders tid. 
  • Mens bropillerne bliver støbt og etableret ude i Guldborg Sund, er Banedanmark gået i gang med at støbe broelementer på produktionspladsen. 11 ud af i alt 14 elementer bliver støbt på pladsen. To bliver støbt på stedet ved landfæsterne. Den sidste er klappen, der bliver produceret på maskinværksted og monteres om cirka et år. Det er en stålklap, og den bliver sejlet til Guldborg Sund.
  • Selvom togtrafikken til Rødby og Tyskland i en periode er indstillet, kører der to lokaltog i timen i hver retning på broen mellem Nykøbing F. og Nakskov.  
 

Billeder af byggeriet af udvidelsen af Kong Frederik den IX's bro

Seneste nyheder om Ringsted-Femern Banen