2023: Året der gik på jernbanen

2023 var præget af en historisk stor anlægsaktivitet i sporene. Genoplev årets store indsatser.

I disse år investeres der massivt i vedligeholdelse og opgradering af den danske jernbane, hvilket betyder historisk stor anlægsaktivitet i sporene. Det er 2023 et godt eksempel på. Året har både budt på sporfornyelser på tværs af landet, digitale signalsystemer på nye strækninger, elektrificering og nye stationer. Og så fik togpassagererne en helt ny app, der giver et forspring, på stationen og på rejsen. 


Hver dag året rundt kører der ca. 3.000 daglige tog på det statslige jernbanenet. Og hvert år transporterer jernbanen 196. mio. passagerer og 8 mio. tons gods frem og tilbage. Alt sammen imens jernbanen er en stor byggeplads.  

Så hvis man som togpassager eller nabo til banen har set en del store gule maskiner i sporet i løbet af året, der er gået, så er det ikke helt forkert. I disse år gennemfører Banedanmark nemlig en historisk stor fornyelse af det statslige jernbanenet, som en vigtig del af den grønne omstilling. 

Spor fornyes på tværs af landet

Banedanmark arbejder i disse år med at forny sporene flere steder i landet. Sporfornyelserne skal bidrage til driftssikkerheden på jernbanen i de kommende år, men er samtidig en del af arbejdet med at forberede jernbanen til fremtidens grønne eltog. 

Fornyelsesprojekterne består blandt andet i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Det giver større driftssikkerhed, fordi der vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter, når en strækning er blevet fornyet. 

Som led i sporfornyelserne opgraderes sporet desuden nogle steder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden. Sporfornyelsesprojekterne er desuden en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet på banen, som de nye digitale signalsystemer giver mulighed for. 

Arbejdet på de mange sporfornyelser begyndte i foråret og fortsatte til slutningen af september.  Af hensyn til togpassagererne, så blev en stor del af arbejdet udført i et spor ad gangen, for at kunne opretholde togdriften på strækningen, mens arbejdet stod på. En del af arbejdet kræver dog, at sporet spærres helt af sikkerhedshensyn. Derfor havde Banedanmark samlet en stribe arbejder på hovedstrækningen, som blev gennemført i en intensiv periode på ni dage i sommerferien, hvor færre bruger toget.

I denne video kan du se noget af det arbejde, der blev udført på jernbanen på tværs af landet.  
 

Læs mere om arbejdet med at forny sporene på jernbanen

Flere nye digitale strækninger

Jernbanens gamle analoge signaler og sikringsanlæg er udtjente og årsag til mange fejl. Derfor udskifter Banedanmark dem med et nyt digitalt signalsystem, der på sigt giver færre signalfejl, flere tog til tiden og bedre trafikinformation. 

Udrulningen af det nye digitale signalsystem sker strækning for strækning, og i 2023 kom turen til den ny bane mellem København og Ringsted, der overgik til den nye digitale teknologi i april. Det gik desværre ikke helt uden udfordringer.  Når et nyt system tages i brug på en ny strækning, vil der altid være en indkøringsperiode, hvor der kan opstå problemer – det var tilfældet mellem København og Ringsted, hvor der opstod en del fejl, der forsinkede togtrafikken og påvirkede punktligheden. 

Det nye digitale signalsystem er også blevet taget i brug på strækningen fra Esbjerg til Skjern og videre til henholdsvis Holstebro og Herning. Og selvom det var en kompleks operation, der bl.a. indebar at anlæg i 73 jernbaneoverkørsler skulle opgraderes, så de kunne kobles på det nye signalsystem, så gik det hele efter planen. 

Udrulningen i Vestjylland var den femte udrulning i Jylland, som Banedanmark kunne sætte punktum for.

Få mere at vide om den digitale vestjyske jernbane i denne video.

Der sættes strøm til fremtidens grønne jernbane

I dag er det danske jernbanenet kun delvist elektrificeret. Derfor er Banedanmarks i fuld gang med at elektrificere yderligere ca. 1.150 km jernbane, så den bliver klar til fremtidens klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel.  

I år er elektrificeringen af strækningen mellem Næstved og Vordingborg blevet færdig, og d. 11. december kunne DSB indsætte de første eltog på strækningen. 

I Jylland er der fortsat tryk på elektrificeringen mellem Fredericia og Aarhus, hvor arbejdet i 2023 har handlet om at opsætte master og kørestrømsledninger, der skal forsyne eltogene med strøm. Og mellem Aarhus og Aalborg er der bl.a. blevet arbejdet med at gøre plads til kørestrømsanlæggene under de mange jernbanebroer. 

Planen er, at de nye moderne eltog skal køre ind på stationerne i Aarhus og Aalborg i slutningen af 2026.  

Læs mere om elektrificeringen af den danske jernbane

En ny jernbane til Europa tager form

Banedanmark opgraderer i disse år jernbanen fra Ringsted ned til den kommende faste forbindelse under Femern Bælt, der er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. 

Første del af opgraderingen mellem Ringsted og Nykøbing Falster står allerede klar, og netop nu er Banedanmark i gang med anden fase af projektet mellem Nykøbing Falster og Femern Bælt-forbindelsen. 

I år er arbejdet gået i gang med at udvide Kong Frederik den IX’s bro i Nykøbing Falster. Broen over Guldborg Sund udvides med et ekstra jernbanespor og elektrificeres, så den er klar til fremtidens dobbeltsporede bane mellem Ringsted og Femern-forbindelsen. 

På Lolland er en helt ny station syd for Holeby også ved at tage form. TV2/Øst’s serie ”Vi bygger forbindelsen” besøgte den kommende station i september – se hele indslaget:  Vi bygger forbindelsen - JERNBANEN: Ny station på Lolland - Vi bygger forbindelsen | TV2 ØST (tv2east.dk)

Sidst men ikke mindst, så er der blevet bygget en 30 km lang ny banedæmning hen over Lolland. Den gamle enkeltsporede jernbane til Rødbyhavn er blevet fjernet og erstattet af en helt ny banedæmning, der kan bære en ny dobbeltsporet jernbanen. Det har TV2/Øst også været med ude og kigge på.

Se hele indslaget: Vi bygger forbindelsen - JERNBANEN: Nye spor helt fra bunden - Vi bygger forbindelsen | TV2 ØST (tv2east.dk)

Til næste år begynder arbejdet med at lægge selve jernbanesporet.

I denne video  kan du tage med på en flyvetur hen over Danmarks længste byggeplads, og se alt det, der er sket fra januar til september 2023. 

Læs mere om Ringsted-Femern Banen

Favrholm - ny station syd for Hillerød

I midten af december kunne Banedanmark, sammen med Lokaltog og DSB byde passagerne velkommen på en helt ny station syd for Hillerød. Favrholm Station binder Nordsjællands togtrafik bedre sammen og giver samtidig et markant løft til togtrafikken mellem København og Nordsjælland. Den nye station bliver pendlerstation for borgere i Hillerød, ny bydel Favrholm og omegn og vil på sigt også være til gavn for patienter og personale på det kommende regionshospital; Nyt Hospital Nordsjælland. 

Favrholm Station er første del af opgraderingen af den nordsjællandske togtrafik. I de kommende år ombygges Hillerød Station, så Lokaltog og S-tog bindes endnu bedre sammen. Stationen er blevet til i et tæt samarbejde med Lokaltog, Movia, DSB, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune. 

TV2/Kosmopol deltog ved indvielsen af den nye station d. 12. december, hvor Banedanmark projektleder Ane Gro Jørgensen viste rundt på den nye station: 
Ny station indviet: Nu kan pendlerne i Nordsjælland bruge spritny togstation | TV 2 Kosmopol

Læs mere om stationen på Banedanmarks hjemmeside og se hvordan stationen er blevet til i denne video.

Ny app til passagerne – på stationen og i toget

I året der er gået har Banedanmark lanceret en ny version af appen ”MinStation”, der har skiftet navn til ”MitTog” for at markere, at man nu kan få opdateret information om sit tog både på stationen og på rejsen. 

Med Banedanmarks app får du en infoskærm med i lommen, så du hele tiden kan følge netop dit tog. På vej til stationen får du let tjek på afgang og spor og undervejs kan du følge din togrejse i realtid og se, hvornår du er fremme. 

Appen bygger på Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes trafikinformationsdata og er udviklet i tæt samarbejde med passagererne.

Du kan læse mere om ”MitTog”-appen på Banedanmarks hjemmeside eller se, hvordan du får et forspring på din rejse i denne video.
 

2023 i billeder

Seneste nyt fra Banedanmark