Uddannelsen til trafikleder

Uddannelse til trafikleder  

Trafiklederuddannelsen har uddannelsesstart to gange årligt i januar og august og afsluttes med en eksamen efter cirka seks måneder. 
Vi tilbyder løn under uddannelsen, og du er garanteret ansættelse efter bestået eksamen.

Alle Banedanmarks trafikledere skal have et grundlæggende kendskab til jernbanens funktioner og historie, men vigtigere skal de kunne afvikle togtrafikken effektivt, sikkert og i overensstemmelse med gældende regler for området. 

Vi uddanner trafikledere til Fredericia, Roskilde og København – herfra overvåger og disponerer vi togtrafikken ved hjælp af forskellige signalsystemer og forskellige regelsæt. Inden uddannelsesstart træffer vi derfor aftale med den enkelte kandidat om, hvilket signalsystem og regelsæt denne skal uddannes til. 

Trafiklederuddannelsen veksler mellem teori og praktisk træning. 

Teoriundervisning
Teoriundervisningen foregår i Banedanmarks egne undervisningslokaler, hovedsageligt i Fredericia og København, men der kan også være undervisning i Ringsted.

Praktisk træning
Den praktiske træning fordeler sig på simulatortræning i undervisningslokalet og sidemandsoplæring hos kolleger i fjernstyringscentralerne. 
Uddannelsen er modulopbygget, og det betyder, at sværhedsgraden stiger undervejs i uddannelsen. Efter det første modul kommer en prøve,  hvor du testes i det, du har lært, og består du, kan du fortsætte på uddannelsen.

Der kan forekomme rejsedage i forbindelse med både din teoretiske undervisning og din praktiske træning. Rejser og overnatninger betales af Banedanmark i overensstemmelse med gældende regler for dette. 

Udover den planlagte undervisning skal du regne med cirka en times læse-/lektietid pr. dag. 

Jannie fortæller om jobbet som trafikleder

Trafiktårn øst

Moderne trafikstyring

Læs mere om den nye digitale trafikstyring i Danmark

Læs om moderne trafikstyring
""

En del af Trafik

Som trafikleder bliver du en del af divisionen Trafik. Trafik har ansvaret for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på jernbanenettet i Danmark

Læs om Trafik
""

En mangfoldig arbejdsplads

Hos os får du over 2900 kolleger med vidt forskellige fagligheder og baggrunde.

Læs om vores arbejdsplads