Udvikling

Banedanmark arbejder hele tiden på fornyelse i målet om en effektiv og grøn jernbane. Her kan du læse mere om, hvorfor vi udskifter de gamle signalsystemer, og hvordan elektrificering af tog er med til at skabe en grønnere jernbane. Du kan også læse om Branchepanelet og det nyeste tiltag med sporspærringsprincipper.


 

 

Signalprogrammet (SP)

Mange af de danske signalanlæg er forældede og flere så nedslidte, at de ofte er grund til forsinkelser i togtrafikken.  Banedanmark er derfor i gang med en totaludskiftning af de forældede danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.
S-banen forsynes med CBTC-teknologi (Communication Based Train Control), mens fjernbanen skal leve op til reglerne for det fælleseuropæiske standardsystem kaldet ERTMS (European Rail Traffic Management System).
De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere toge. Dermed får Danmark en mere punktlig jernbane et ensartet højt sikkerhedsniveau og færre forsinkelser.

Signalprogrammet indfører et helt nyt signalsystem på Banedanmarks strækninger. Her på siden finder du informationer om de nye signalsystemer af relevans for jernbanevirksomhederne.

Elektrificeringsprogrammet (EP)

Banedanmark vil med elektrificeringsprogrammet gøre banen klar til fremtidens eltog, der er en vigtig den af den grønne omstilling. En elektrificering af jernbanen er nemlig til gavn for både miljøet og togdriften, da eltog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren og kan køre med højere hastighed end de eksisterende dieseltoge. Fordelene er mange og ses i blandt andet kortere rejsetider, mindre støj, et bedre miljø ved stationerne og langs banen samt en stabil drift med lavere omkostninger. 

I dag er jernbanenettet kun delvist elektrificeret, men projektet fortsætter frem til 2027, hvilket betyder at der i fremtiden kommer til at køre væsentligt flere eltoge på den danske jernbane.

Sporspærringsprincipper

Banedanmark har de kommende år et meget højt niveau for større projekter, som blandt andet tæller sporfornyelser og implementering af de nye signaler samt ovenstående elektrificering af de sidste hovedstrækninger. Banedanmark vil derfor fra 2023 planlægge større projekter tidligere og afhængigt af trafiktypen samt den faktiske trafikmængde. Dette vil blive planlagt og udført ud fra nogle specifikke sporspærringsprincipper, hvorfor der af kortet herunder fremgår trafikale påvirkninger på de respektive strækninger. Du kan også se spærringsstrukturen eller læse mere om de generelle sporspærringsprincipper og det minimum af tilgængelig kapacitet, disse medfører.

Billede af den trafikale påvirkning af sporspærringer i Danmark.   
se sporspærring vest se sporspærring øst

læs mere