Støtte til nyt signaludstyr i godslokomotiver

Som led i udrulningen af de nye signalsystemer på den danske fjernbane har Banedanmark mulighed for at kompensere jernbanegodsvirksomheder for op til halvdelen af deres udgifter i forbindelse med indkøb og installation af nyt togkontrolanlæg til godslokomotiver.

Folketinget har bevilget 57,3 mio. kr. (pl-2020) til formålet. 

EU-Kommissionen godkendte i juli 2017 ordningen. I september 2020 godkendte EU-Kommissionen en revision af ordningen, hvorefter støtteperioden er forlænget og det nationale loft over støttebeløb er fjernet. Dermed er der tale om en forbedret hjælp til branchen i forbindelse med overgangen fra det danske ATC-togkontrolsystem til det nye ERTMS-system.  

Ansøgningsperioden 

Den reviderede støtteordning trådte i kraft den 1. september 2020, og ansøgning skal være Banedanmark i hænde senest den 31. august 2025. Ansøgninger vil blive behandlet efter først-til-mølle-princippet. Ordningen afsluttes, når det tilgængelige budget er opbrugt eller ved den planlagte slutdato, alt afhængig af, hvad der indtræffer først.

Betingelserne for at kunne få del i støtten fremgår af vejledningen, som kan hentes til højre. Ansøgningsskemaet, som skal benyttes, kan ligeledes findes her. 

 

 

 

Instrukser

Filnavn Download
Instruks for regnskab - tilskud til ETCS-udrustning af godslokomotiver
Instruks for revision - tilskud til ETCS-udrustning af godslokomotiver