Klimatilpasning

Mængden af nedbør er stigende, og det betyder, at Banedanmarks jernbanedæmninger skal kunne håndtere langt mere vand end tidligere.

Klimaforandringerne giver nye udfordringer for jernbanen. Mængden af nedbør er stigende, og det betyder, at Banedanmarks jernbanedæmninger skal kunne håndtere langt mere vand end tidligere.

 

Jernbanen i Danmark ligger for de fleste strækningers vedkommende i tracéer og på jernbanedæmninger, der er over 100 år gamle. De skal hvert år modstå de danske klimaforhold med tørke, skybrud, frostperioder og tøvejr, og jernbanen skal kunne håndtere, at omgivelserne omkring den ændrer sig – både ved stationerne og på fri bane.

 

Digital overvågning, periodiske eftersyn og et godt vedligehold af jernbanedæmningerne gør, at dæmningerne er bedre i stand til at håndtere fremtidens voldsomme vejr. Med klimatilpasning sikrer vi banen og er klar til at kunne indstille trafikken hurtigt, skulle det være nødvendigt.

 

Digital overvågning

Banedanmark installerer blandt andet 1200 sensorer rundt om på jernbanen, hvor et GIS-værktøj hjælper med at udpege de risikopunkter, hvor de skal installeres. Det gør det lettere at forudse og håndtere voldsomt vejr, når Banedanmark så kan informere lokomotivførerne hurtigere, hvis der sker skybrud, og det er nødvendigt at indstille eller reducere togdriften.

 

Samtidig tikker informationerne ind hos Banedanmark, hvis der er en brønd, som er tilstoppet eller har en defekt pumpe, eller hvis der er uforholdsmæssigt meget vand omkring sporet.

 

Årligt eftersyn

Den digitale overvågning suppleres af et intensiveret eftersyn af jernbanens anlæg. Banedanmark gennemgår en gang om året de 2.000 kilometer jernbanedæmning og 4.250 kilometer grøfter og

dræn, der er på det statslige jernbanenet. Og de steder, hvor der er særlig stor risiko for vandskader, bliver inspiceret endnu oftere. Nogen garanti for, at der ikke kommer dæmningsskred, kan Banedanmark ikke udstede, men vi kan være godt forberedte.

 

Afvandingsanlæg på dæmninger

For at holde banen kørende, skal sporet være nogenlunde tørt, og ligesom vand kan komme ovenfra, kan det også komme nedenfra. Grundvand, der samler sig, kan også være en udfordring, og derfor er banedæmninger ofte drænet med særlige afvandingsanlæg, så grundvandet ledes væk.

 

Risikovurdering ved sporprojekter

Ved større sporarbejder eller sporombygninger gennemgår Banedanmark altid de risici, der er for, at jorden kan skride under voldsomt vejr – og hvad konsekvenserne er. Er risikoen høj, eller er konsekvenserne voldsomme for togdriften, så bliver det vurderet, hvilke tiltag der skal til for at sikre, at jernbanen er så robust som mulig.