Skybrud og kraftig regn på banen

Kraftig regn øger risikoen for dæmningsskred. Jernbanedæmningerne er bygget til at modstå vandet.

Kraftig regn øger risikoen for dæmningsskred. Jernbanedæmningerne er bygget til at modstå vandet. Jernbanesporet ligger ofte på dæmninger, der er bygget op med græsbeklædninger på skråningssiderne. Ved hjælp af disse skråningssider, dræn og afvandingsanlæg bliver vand efter kraftig regn ledt væk gennem sporkassens skærvelag og væk fra dæmningen. 

Vi kan ikke helgardere os imod skybrud eller forhindre dæmningsskred, da ingen kan forudse, hvor eller hvornår næste skybrud opstår. Men vi kan forberede os så godt som muligt, og det bedste værktøj er løbende inspektion og vedligeholdelse af anlæggene.

Vandet ledes væk

Dæmningerne er bygget op af komprimeret jord med erosionssikring på siderne. Jorden bliver lagt som trappetrin, så den har den rigtige hældning i forhold til togenes tunge transport og vandets frie løb ned ad skråningerne. Når dæmningen er bygget, bliver trappetrinene skåret væk, så vandet kan blive ledt væk fra skinnerne. Der bliver lagt udvalgte græsblandinger på skråningerne, hvis rodnet er med til at sikre mod erosion af jorden. På den måde er dæmningen bedst sikret mod skred. 

For foden af dæmningen bliver der etableret afvandingsgrøfter, dræn eller gennemløb med drænrør på tværs af dæmningen, når det er nødvendigt, for at lede vandet væk fra dæmningerne. Det er ikke kun regnvand, der kan skabe udfordringer. Grundvand, der samler sig, kan også være en udfordring, og derfor er banedæmninger ofte drænet med særlige afvandingsanlæg, så grundvandet ledes væk.  Når dæmningerne bliver bygget på denne måde og sikret imod vand fra oven og neden, er de særdeles holdbare under normale vejrforhold.

Inspektion af dræn og grøfter 

Banedanmark har ansvaret for cirka 2.000 kilometer dæmning og afgravningssider samt 4.250 kilometer grøfter og dræn. De skal hvert år modstå de danske klimaforhold med tørke, skybrud, frostperioder og tøvejr. Derfor udfører Banedanmark hvert år løbende inspektion med dræn og grøfter i sporarealer og på skråninger. Er de stoppet til, bliver de renset for at undgå, at vand kan hobe sig op i dæmningen.  

På trods af dræn, grøfter og inspektionsarbejdet kan der opstå risiko for dæmningsskred især i skybrudssæsonen, hvor store mængder vand kan falde på meget kort tid. Så ved varsling før eller efter kraftig regn kan der være behov for ekstra gennemgang af anlæggene. 
Opstår der et dæmningsskred, sørger Banedanmark for, at togtrafikken bliver standset, eller at hastigheden bliver sat ned på strækningen, indtil fagfolk har undersøgt sporet, og skaderne er udbedret. 

Sporet på dæmningen

Oven på dæmningen ligger sporkassen. Her ligger skinnerne på et fundament af grus, skærver og sveller. 

Læs mere om sporet og banedæmningerne 

 

Værd at vide om banen