Opgradering af Ringsted-Femern banen fortsætter i 2021

Banedanmark afslutter første fase af opgraderingen af Ringsted Femern banen  - dvs. strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster - senere i år. Forinden venter dog flere store sporarbejder, der fortsætter hen over sommeren og efteråret. 

Banedanmark afslutter første fase af opgraderingen af Ringsted Femern banen  - dvs. strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster - senere i år. Forinden venter dog flere store sporarbejder, der fortsætter hen over sommeren og efteråret. 

I årene frem mod åbningen af tunnelen under Femern Bælt, opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den er klar til den nye trafikkorridor til Tyskland. Femern-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri og bliver en port til Europa, der giver pendlere og passagerer en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog.

Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning mellem Ringsted og Femern skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden, og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og grøn jernbane. 

Forbedringer på vej i 2021
De seneste år har Banedanmark arbejdet intensivt med opgraderingerne på Sydbanen og det arbejde kulminerer i år. Klaus S. Jørgensen, projektdirektør på Ringsted Femern banen siger: 

"Med årets sporarbejder indledes slutspurten på opgraderingerne på Sydbanen. Senere i år forventer Banedanmark at kunne afslutte opgraderingerne mellem Ringsted og Næstved og mellem Orehoved på Nordfalster og Nykøbing F. Opgraderingen betyder, at pendlere og passagerer på Sydbanen vil opleve forbedringer allerede i slutningen af 2021." 

Først og fremmest færdiggøres elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved, så DSB kan indsætte el-tog på strækningen i slutningen af året. Derudover færdiggøres et nyt dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing F, der tages i brug sammen med det nye signalsystem i slutningen af 2021, og vil give mere kapacitet og mulighed for hurtigere tog på strækningen til gavn for passagerer og pendlere. 

Ny station i Nørre Alslev
Derudover ombygges og opgraderes Nørre Alslev station, så passagererne kan vende tilbage til en ny og moderne station efter sommerferien. Den nye Nørre Alslev station får i modsætning til den gamle station elevatorer, så det bliver lettere for gangbesværede at benytte jernbanen.

Banedanmark gennemfører desuden et større sporarbejde på Nykøbing Falster station, der skal opgraderes til de øgede trafikmængder i fremtiden. Arbejdet betyder, at der ikke kan køre tog på Rødbybanen resten af året. Både i Nørre Alslev og Nykøbing F opsættes der desuden støjskærme, der vil forbedre miljøet for beboere langs banen. Derudover foretager Banedanmark jord- og blødbundsarbejder ved Nørre Alslev og Tingsted på Falster og nord for Nagelsti på Lolland, hvor det er nødvendigt at forstærke banedæmningen forud for opgraderingen af jernbanen. 

Naturen langs banen er også tænkt ind i projektet. Mellem Guldborgsund og Engmosen på Lolland etableres der grønne tiltag som f.eks. paddepassager og -hegn, som led i arbejdet.

Sporarbejdet påvirker tog-trafikken
Mens de mange sporarbejder står på, er det desværre ikke muligt at køre tog på strækningerne:  

 • 30. april til og med 30. juli 2021 kører der ingen tog mellem Vordingborg-Nykøbing F-Rødby F
 • 31. juli til og med 11. december 2021 kører der ingen tog Nykøbing F- Rødby.
 • 30. april til og med 8. august 2021 kører der ingen tog mellem Øster Toreby og Nykøbing Falster (Lollandsbanen)

DSB og Lokaltog indsætter togbusser i de perioder, hvor der ikke kan køre tog. Togpassagerer kan desuden planlægge rejsen på Rejseplanen. Hen over sensommeren og efteråret 2021 skal passagerer på Sydbanen desuden regne med reduceret drift, samt kortere perioder med sporarbejder. Det vil blive meldt nærmere ud senere.  

Kontakt: For yderligere informationer kontakt Banedanmark Presse på tlf. 82341313 eller mail presse@bane.dk.

Fakta: Ny moderne jernbane til Europa

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største infrastrukturprojekter og består af mange forskellige opgraderinger 

 • Skinnerne renoveres flere steder på strækningen og der bygges et 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.
 • Kurver rettes ud og banedæmninger forstærkes, så togene kan køre hurtigere i fremtiden.
 • Banen elektrificeres med nyt kørestrømsanlæg, så der kan køre klimavenlige el-tog i fremtiden
 • Der udrulles nyt signalsystem, der på sigt vil give en mere stabil togdrift med flere tog til tiden
 • Flere eksisterende stationer og perroner ombygges og moderniseres og der etableres en helt ny station ved Holeby
 • Der bygges firbenshabitater, paddehegn og -passager af hensyn til dyreliv og miljø.

Fakta: Vi bygger jernbanen grønnere

 • Elektrificeringen af jernbanen er til gavn for både miljøet og togdriften.
 • De klimavenlige el-tog udleder mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen.
 • Derudover giver el-tog kortere rejsetider for passagererne, fordi de kan køre hurtigere og accelererer bedre.