Leverandørers brug af Banedanmark logo, navn og case

Leverandører kan  - med mindre andet er aftalt - anvende Banedanmarks logo og navn samt angive, hvilket projekt/opgave man har løst, på egen referenceliste, herunder referenceliste på leverandørens hjemmeside.

Yderligere omtale af opgaven eller brug af testimonials skal altid aftales forud med Banedanmark.

Banedanmark ønsker ikke at indgå i en leverandørs offensive markedsføringsindsats. 

Du kan downloade vores logopakke og vores designguide