S-banen 2022

Sådan opgør vi punktlighed i 2022

I henhold til vores kontrakt med Transport- og Bygningsministeriet opgør vi kundepunktlighed for den statslige jernbane på fjernbanen og på S-banen. Kundepunktligheden for S-banen skal være minimum 92,3%.

Kundepunktlighed måles som andelen af rettidige rejser i forhold til antallet af rejser, som er afviklet med en rejsetid, som er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid.

Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst.

Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der opereres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H.

 

S-banen Kundepunktlighed
(mål 92,3 %)
Togpunktlighed

Banedanmarks ansvar
(Max. 2,5 %)
Jernbanevirksomhedens
ansvar
Eksterne forhold
januar 92,5 % 93,5 % 2,6 % 1,9 % 2,0 %
februar  94,7 %  96,1 %  1,4 %  1,7 %  0,8 % 
marts  94,5 %  95,5 %  2,1 % 1,2 %  1,2 % 
april  95,9 %  97, 1 %  0,7 %  1,0 %  1,2 % 
maj 94,3 %  96,0 %  1,2 %  1,3 %  1,5 % 
juni  92,2 %  94,0 %  1,7 %  3,2 %  1,1 % 
juli  92,5 %  93,9 %  1,7 %  3,0 %  1,4 % 
august  91,7 %  93,9 %  2,0 %  2,7 %  1,4 % 
september  93,4 %  94,6 %  1,9 %  2,4 %  1,1 % 
oktober  94,2 %  94,3 %  1,8 %  2,8 %  1,1 % 
november  95,2 %  96,0 %  1,9 %  1,5 %  0,6 % 
december  97,1 %  97,4 %  1,2 % 1,2 % 0,2 %