Nyt signalsystem giver færre fejl og forbedrer S-banens punktlighed

Antallet af forsinkelser på S-banen, som Banedanmark er ansvarlige for, er faldet.

Efter overgangen til det nye signalsystem, CBTC, på S-banen, er antallet af forsinkelser på S-banen, som Banedanmark er ansvarlige for, dalet til laveste niveau i 10 år.

I 2022 overgik de sidste tre strækninger på den københavnske S-bane til det nye signalsystem, CBTC. Og allerede få måneder efter, at strækningerne til Køge, Frederikssund og Høje Taastrup som de sidste gik over til det nye signalsystem, kan det – på positiv vis – aflæses i punktlighedstallene, som viser, hvor mange tog og passagerer, der bliver forsinket.

Ikke siden 2013, hvor vi overgik til den nuværende måde at måle punktlighed på, har tallene for Banedanmarks andel af forsinkelserne på den københavnske S-bane været lavere.

I januar 2023 lå togpunktligheden på 96,9 procent, og af de 3,1 procent tog, der blev forsinket, var Banedanmarks andel af forsinkelserne historisk lav: Blot 0,6 procentpoint af de 3,1 procent af togene, der var forsinket, var forsinket på grund af Banedanmark. Heraf påvirkede signalerne kun punktligheden med 0,25 procent.

“Punktligheden på S-banen ligger nu på niveau med metroen på grund af det nye signalsystem – og det er på et ikke-indhegnet togsystem, der passerer både by, mark og skov. Og så er den til gavn for over 100 millioner passagerer om året,” siger Hakon Iversen, administrerende direktør i Banedanmark.

 

Nu høster vi frugterne
Det nye signalsystem er baseret på det såkaldte Communication Based Train Control (CBTC). Systemet er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner. Der er allerede tilsvarende systemer i drift flere steder i verden herunder New York, Paris, London og Madrid.

”På S-banen kører der tog gennem det centrale afsnit hvert andet minut. For at vi kan gøre det – også i myldretiden, hvor mange stiger på og af – så er det nødvendigt med et effektivt og stabilt signalsystem. Og man kan ikke blive andet end glad over at se, at færre tog og færre passagerer bliver forsinket på en bane, der i forvejen havde en høj punktlighed,” siger trafikdirektør Peter Svendsen.

Beslutningen om at udskifte signalsystemet på S- og fjernbanen blev truffet i 2009, da de eksisterende signaler nærmede sig sin udløbsdato og medførte stadig flere forsinkelser. Første strækning, der blev taget i brug, var mellem Jægersborg og Hillerød i 2016, og de sidste strækninger overgik til det nye signalsystem sidste efterår.

”Hver gang, vi stiger på S-toget, høster vi frugten af de mange års planlægning og forberedelse, det krævede at gennemføre signaludskiftningen. Det nye signalsystem leverer – sammen med alle de kolleger, der hver dag drifter, optimerer og betjener det nye system – en punktlighed, der gør S-banen til en af de bedst kørende bybaner i verden,” siger Janus Steen Møller, direktør i Signalsystemer.

 

Læs mere om det nye signalsystem på S-banen.

 

S-banen                               Årsmål          januar 2023

Kundepunktlighed            92,4 %           96,6 %

Togpunktlighed                  93,9 %           96,9 %

 

Ansvarsfordeling

Banedanmark                     2,5 %             0,6 %

DSB                                           2,5 %             0,6 %

Eksterne forhold                1,1 %             1,9 %

 

Læs mere om punktligheden på jernbanen