Bestilling af sporspærringer

Ved mange infrastrukturarbejder kræves, at sporet er spærret for kørsel med tog.

Vedligehold på fjernbanen: Her finder du vejledninger, bestillingsblanketter og e-mailadresser til bestilling af vedligeholdelsesspærringer på Banedanmarks strækninger.

Vedligehold på S-banen: Her finder du vejledninger, bestillingsblanketter og e-mailadresser til bestilling af vedligeholdelsesspærringer på Banedanmarks strækninger.

Bestilling og varsling for projekter: Her finder du information omkring varslingsregler for bestilling af sporspærringer til bade fjernbanen og S-banen. Yderligere kan du finde relevante kontaktinformationer, hvis du vil bestille en sporspærringer til enten et nyt projekt eller et eksisterende projekt 

Der gøres opmærksom på, at kørestrømsafbrydelser skal bestilles separat, og at disse har andre tidsfrister for bestilling.