Nyt udstyr i sporet

Totaludskiftning af jernbanens gamle signalsystemer

I alt skal knap 2600 kilometer jernbane gøres klar til de nye signalsystemer på fjernbanen.

Hvad går arbejdet ud på?
For at gøre banen klar til det nye signalsystem skal Banedanmark installere nyt teknisk udstyr og opgradere/udskifte dele af det eksisterende udstyr som f.eks. sporskiftedrev, kabelrender og kabler.

Arbejdet foregår både på strækningerne mellem stationer og inde på stationsområder og består blandt andet i:

Nye fiberkabler, kabelrender og kabelbrønde
Banedanmark skal sikre, at der er fiberkabler langs jernbanens 1300 km strækning. Det betyder, at vi langs med sporet fornyer gamle eller lægger helt nye kabler. Der bliver ligeledes sat nye kabelrender op, hvor det ikke er muligt at bruge de eksisterende. Kablerne skal sikre overførslen af data mellem det nye centrale signalsystem og udstyret i sporet, der bestemmer togets position, indstiller og låser togvejen samt aktiverer og sikrer vej/bane overkørsler.

Teknikhytter

I området ved landets stationer opsættes teknikhytter meget lig de mørkegrønne relæhytter, der står der i dag.

De nye teknikhytter indeholder dog ikke - som idag relæer - men it-baseret udstyr, der sikrer og fordeler transmissionen fra det nye signalsystem ud i kablerne til det nye udstyr i sporet. I alt opsættes omkring 300 teknikhytter rundt omkring i det danske land.

Overkørsler
Ca. 400 sikrede overkørsler i hele Danmark skal gøres klar til at fungere på det nye signalsystem. Ved hver overkørsel udskiftes de eksisterende bomanlæg og den tilhørende teknikhytte med ny udrustning.

Øvrige arbejder
Vi monterer knap 12.000 baliser i sporet i hele Danmark. Baliserne fungerer som elektroniske kilometersten, der overfører positionen til togets computer. Disse får følgeskab af 7000 akseltællere, der som navnet antyder tæller det antal af aksler, eller hjul, der kører ind og ud af et sporafsnit.

Derudover udskifter vi ca. 3000 sporskiftedrev rundt omkring i landet. Sporskiftedrevet er den motor, der flytter de bevægelige dele i et sporskifte og sikrer, at toget kan skifte over til et andet spor.