Om projektet

Ny klimavenlig og dobbeltsporet jernbane til den kommende Femern Bælt forbindelse

Femern Bælt-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri og bliver en port til Europa, der giver pendlere og passagerer en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den er klar til den nye trafikkorridor til Tyskland.

Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning skal sikre, at jernbanen får en øget kapacitet i fremtiden, og samtidig give pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og klimavenlig jernbane.  

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største infrastrukturprojekter med et budget på 9,5 milliarder kroner. Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning.

Der etableres et 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen. Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro. Desuden elektrificeres banen med nyt kørestrømsanlæg, og der udrulles nyt signalsystem.

Skinnerne udskiftes på store dele af strækningen, der laves ny sporkasse, etableres dræn langs banen og flyttes gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager, paddehegn og -passager af hensyn til dyreliv og miljø.

Når banen er udbygget er der:
 • rettet kurver ud, så togene kan øge farten til 200 km/t
 • anlagt ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • bygget overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • udgravet en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • ombygget perronerne på Glumsø Station og Lundby Station
 • forlænget perronerne på Vordingborg Station og bygget ny gangbro
 • flyttet og forlænget perronerne på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygget nye gangbroer
 • bygget nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • foretaget en større sporombygning på Nykøbing F Station og anlagt ny station ved Holeby
 • anlagt faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • støjisoleret 1700 bygninger og opsat støjskærme udvalgte steder
 • elektrificeret på hele strækningen