Trafik fra lastbiler ved Ring og Bårse på Sydsjælland

Jordtransporterne starter den 13. august og kommer til at tage 4-6 uger.

Banedanmark er i fuld gang med udbygningen af Ringsted-Femern Banen og skal i den kommende periode fragte store mængder jord fra Blåkilde Grusgrav til et arbejdsområde langs jernbanen ved Lundbytorpvej 61 i Ring.

Mange lastbiler
Jordtransporterne starter den 13. august og kommer til at tage 4-6 uger. Vi skal fragte 25.000 kubikmeter jord, så der er tale om mange lastbiler i perioden. Vi forventer transporten foregår fra Blåkilde Grusgrav via Bårse, Hammer Torup, Hammer til Ring og retur fra Ring, via Gammel Lundby og Bårse.

Ny banedæmning
De mange tons jord skal bruges til at lave en ny banedæmning i forbindelse med en kurveudretning af sporene, så togene i fremtiden kan øge farten op til 200 km/t. Vi gør vores bedste for at tage hensyn til jer beboere i området, men vi undgår desværre ikke den forøgede tunge trafik og den støj, som den medfører i en periode. Det beklager vi.

Arbejdsområdet i Ring
På byggepladsen ved Lundbytorpvej vil der være aktivitet frem til slut oktober/start november – alt efter vejr og vind. Der kan i perioder også være støj og store maskiner på pladsen. Vores entreprenør arbejder på hverdage fra kl. 7-18 og lørdag 7-14.

Yderligere kontakt og information
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail femern@bane.dk  eller vores vagttelefon 9139 9866.
Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Du kan også følge Ringsted-Femern Banen på Facebook.

Med venlig hilsen

Torsten Nielsen
Byggeleder
Banedanmark