Midlertidig lukning af Orevej

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen er det nødvendigt midlertidigt at lukke viadukten under banen på Orevej i to weekender i oktober:
- 5.-7. oktober
- 26.-28. oktober

I begge weekender lukker viadukten for trafik fredag eftermiddag kl. ca. 16 og åbner vejen igen så hurtigt som muligt, vi forventer at det sker senest søndag eftermiddag kl. 18. Trafikken til og fra Ore bliver via Rampen. Desuden henviser vi til stier i området for bløde trafikanter, ligesom stien under Masnedsundbroerne på Sjællandssiden bliver genåbnet i weekenderne. 

Arbejdet går ud på at anbringe spunsvægge til afstivning, og der vil for de nærmeste beboere være støj fra arbejdet i tidsrummet kl. 7-20 om lørdagen og evt. også om søndagen. Selve spunsjernene bliver leveret og læsset af natten mellem fredag og lørdag. 

Yderligere information og kontakt
Hvis I har spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte os på:
- mail: femern@bane.dk
- vagttelefon: 9139 9866.