Forarbejde til elektrificering starter op på Falster

Så er turen kommet til strækningen mellem Orehoved og Nykøbing F, hvor vi nu begynder at gøre klar til elektrificering.

Banedanmark er kommet så langt i arbejdet med at opgradere Ringsted-Femern Banen, at vi kan indlede arbejdet med at elektrificere banen mellem Orehoved og Nykøbing F. Vi begynder derfor nu at lave prøvegravninger langs sporet for at lokalisere og flytte de kabler, som ligger, hvor kørestrømsmasterne skal stå. Desuden lægger vi nye fiberkabler, og visse steder beskærer vi bevoksningen langs banen for at få plads. Bagefter fortsætter vi med at anbringe fundamenter til køreledningsmasterne.

Gener
Vi kan lægge de nye fiberkabler i dagtimerne, men for at forstyrre togtrafikken mindst muligt finder de øvrige arbejder sted fra kl. 20 aften til kl. 05 morgen, og der vil være nogen støj både fra arbejdet og fra de arbejdsmaskiner, vi benytter. Det mest støjende arbejde er, når vi anbringer fundamenter til master, som bliver slået ned i jorden med 90 meters mellemrum på begge sider af banen. Arbejdet flytter sig dog hurtigt, da det sædvanligvis ikke tager mere end 15-30 minutter at anbringe en mast.

Fremtidens grønne jernbane bliver tydelig i landskabet på Falster fra marts måned 2020, hvor vi forventer at kunne begynde at rejse køreledningsmasterne.

Togbusser
Mens vi arbejder, kører der togbusser om aftenen, så tjek Rejseplanen, hvis du skal med toget.