Glumsø Station

Banedanmark er i fuld gang med Ringsted-Femern Banen. I forbindelse med opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Næstved har Banedanmark flyttet sporene mod øst nord for Glumsø. Det har også betydning for Glumsø Station, som ombygges. En ny gangbro opføres 100 meter syd for den gamle gangbro og perronerne etableres ca. 200 meter syd for de gamle perroner ved stationsbygningen.

Visualisering af Glumsø Station fra oven.


Kortere rejsetid

Flytningen af sporene og ombygningen af Glumsø Station giver mulighed for kortere rejsetid på strækningen mellem Ringsted og Næstved. For borgere i Glumsø giver det mulighed for kortere rejsetid til og fra eksempelvis København eller Vordingborg.

Virtuel 360-gradersoplevelse 

Allerede nu kan du få en fornemmelse af den nye Glumsø Station. Med Youtube-appen kan du via dette link se dig omkring på stationen.

Visualiseringerne og 360-gradersfilmen gengiver ikke virkeligheden til fulde men giver et indblik i den endelige løsning for stationsprojektet.

Fakta om Glumsø Station

Byggeperiode: marts 2020 – november 2020
Perronerne flyttes 200 meter syd for den gamle stationsbygning
Ny gangbro over sporene etableres 100 meter syd for den gamle gangbro
Ny forplads med afsætningsplads, bussluse og cykelparkering tæt på perronen
Nye læskærme og rejsekortstandere
Støjskærm ud mod by-siden af stationen

Seneste nyt om Ringsted-Femern Banen

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på femern@bane.dk eller på tlf.: 9139 9866.

 

Visualiseringer af Glumsø Station