Nye digitale signaler til tog på tværs af Jylland

Banedanmark har nu taget et nyt, digitalt signalsystem i brug mellem Holstebro via Herning til hhv. Skanderborg og Vejle.

Siden maj har Banedanmark arbejdet på højtryk med at lægge sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Holstebro og Herning og videre til hhv. Vejle og Skanderborg. Det arbejde er nu ved vejs ende.

Transportminister Trine Bramsen er glad for, at passagererne på endnu en strækning nu kan nyde godt af digitale signaler:

”Det er rigtig godt for passagerne på tværs af Jylland, at de nu kan se frem til mere stabil drift. Når ambitionen er at få flere med den kollektive trafik, så er tog til tiden essentielt. Det er det nye signalsystem med til at sikre,” siger Trine Bramsen.

Det nye, digitale signalsystem har til formål at give passagererne flere tog til tiden, en mere stabil togdrift og bedre trafikinformation. Derfor er det en massiv teknologisk opgradering, som Banedanmark nu er i mål med på strækningerne, der går på tværs af Jylland.

Gode erfaringer

De gamle, analoge signaler er ofte udtjente og årsag til forsinkelser. Derfor er Banedanmark i fuld gang med at skifte dem ud med et nyt, avanceret signalsystem på hele den statslige jernbane.

De nye signaler mellem Holstebro, Herning og hhv. Skanderborg og Vejle er den fjerde udrulning i Jylland, som Banedanmark har afsluttet. Og erfaringerne fra de strækninger, hvor Banedanmark i forvejen har taget de nye signaler i brug, viser, at det efterfølgende har givet en bedre punktlighed med flere tog til tiden.

”Det nye signalsystem er et kæmpe løft til jernbanen på de pågældende strækninger. Vi har udskiftet de gamle, analoge signaler langs sporet med nye, digitale komponenter. Da det nye system er digitalt, er der færre komponenter i sporet. Det betyder, at det bliver mindre sårbart, og det vil gøre det muligt at få en mere stabil togdrift med færre signalfejl,” siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark og fortsætter:

”Inden for de seneste par år har vi i Vestdanmark taget det nye signalsystem i brug mellem Frederikshavn og Lindholm, fra Thy til Struer og mellem Langå, Struer og Holstebro. Herfra kan vi se, at det nye system over tid har givet en mere stabil togdrift med flere tog til tiden.”

Hos Arriva, som kører tog på strækningen mellem Holstebro, Herning og hhv. Vejle og Skanderborg, er man også glad for, at det nye signalsystem nu kan tages i brug:

”Vores lokomotivførere har i forvejen gode erfaringer med det nye signalsystem. Det hjælper bl.a. med at holde styr på køretilladelser, hastighedsbegrænsninger og sporets forløb. På den måde får de stillet langt flere informationer til rådighed, og det giver dem en endnu større sikkerhed, når skal køre tog på strækningerne. Vi vil samtidig gerne takke vores passagerer for den tålmodighed, de har udvist, mens sporarbejdet har stået på, og vi glæder os over, at de nu kan se frem til flere tog til tiden,” siger Therese Christensen, Kommerciel chef i Arriva.

I DSB glæder man sig også over, at de nye digitale signaler er klar på endnu en strækning. Jens Visholm, kommerciel direktør i DSB, siger:
”Vi ser frem til, at vores kunder kommer til at nyde godt af det nye signalsystem, i takt med at det rulles ud på flere strækninger. Høj punktlighed, god trafikinformation og stabil drift er vigtigt for vores kunder og et nyt digitalt signalsystem bidrager lige præcis til at løfte de områder.”

I de kommende år vil Banedanmark tage det nye signalsystem i brug mellem Esbjerg via Skjern til hhv. Holstebro og Herning, mellem Lunderskov og Esbjerg, mellem Bramming og Tønder og mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn.

Når Banedanmark tager et nyt, digitalt signalsystem i brug på en ny strækning, vil der være en indkøringsperiode, hvor det nye system bliver holdt under ekstra bevågenhed. På den måde kan Banedanmark hurtigt sætte ind, hvis der skulle opstå tekniske fejl.

Trafikanter mellem Brande og Vejle skal desuden være opmærksomme på at lokale jernbaneoverkørsler fortsat kan være spærrede i perioden frem til d. 26. august 2022 om morgenen. Det skyldes, at bomanlæggene i overkørsler opgraderes, så de kan blive koblet på det nye signalsystem. Alternative omkørselsruter vil blive tydeligt afmærket med skilte.

Der kan findes flere detaljer om spærringer af overkørsler på Banedanmarks hjemmeside: Nyt signalsystem mellem Holstebro og Vejle samt Herning og Skanderborg