Jernbanen mellem Brande og Vejle får nyt signalsystem

I weekenden fra d. 12.-15. august 2022 lægger Banedanmark sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Brande og Vejle. Formålet er at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

 

Over hele landet er Banedanmark i færd med at fjerne de gamle, analoge signaler langs jernbanen for i stedet at udrulle et nyt, avanceret signalsystem. De gamle signaler er forældede og ofte årsag til forsinkelser i togtrafikken. Derfor vil det nye signalsystem bl.a. have til formål at give flere tog til tiden, en mere stabil togdrift og bedre trafikinformation.

Det nye signalsystem mellem Brande og Vejle er en del af en større opgradering af signalerne på jernbanen fra Holstebro i vest via Herning til hhv. Vejle og Skanderborg i øst. 

”Vi er i fuld gang med at give hele den danske jernbane en gedigen teknologisk saltvandsindsprøjtning med udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem. Nu er turen kommet til den midtjyske jernbane, og det er en god nyhed for passagererne,” siger Mads Søndergaard Petersen, områdechef for signalprogrammet på fjernbanen.

”Det nye signalsystem har til formål at give flere tog til tiden, en mere stabil togdrift og bedre trafikinformation. Derfor er det en markant opgradering, som vil bringe hele den midtjyske jernbane ind i den digitale tidsalder,” siger Mads Søndergaard Petersen.

Kompleks operation

Når det nye signalsystem bliver taget i brug fra Holstebro via Herning til hhv. Vejle og Skanderborg, er det den fjerde udrulning i Jylland, som Banedanmark kan sætte punktum for. Forud går flere års indsats med bl.a. at udvikle, implementere og teste nye komponenter i sporet og i Arrivas tog. Derudover er alt fra lokomotivførere til trafikledere blevet uddannet i at bruge det nye system. 

”Det lyder måske som en let sag, men tværtimod er det en meget kompleks operation, som vi skal udføre på flere lange strækninger. Derfor tager vi det nye system i brug i etaper hen over sommeren, hvor der ikke er lige så mange passagerer som resten af året,” forklarer Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.

Med det nye signalsystem bliver tog, skinner og trafikcentre samlet i ét digitalt signalsystem. Det vil bl.a. gøre det muligt at udnytte hele jernbanens kapacitet mere optimalt, så det er muligt at køre med flere tog på skinnerne.

Samtidig vil systemet også i højere grad give en mere automatiseret togdrift, da det bl.a. hjælper lokomotivføreren med at holde styr på køretilladelser, hastighedsbegrænsninger, og hvordan sporet forløber. Derfor vil det nye system bl.a. være med til at give en mere effektiv og stabil togdrift.

Ændringer i vej- og togtrafik

Banedanmark tager det nye signalsystem i brug på den samlede strækning over flere etaper fra midten af maj og frem til midten af august. Det vil i skiftende perioder påvirke vej- og togtrafikken.

”Vi forsøger naturligvis at genere passagererne mindst muligt, mens vi tager det nye signalsystem i brug. Derfor lægger vi primært vores arbejde om natten, på helligdage eller i weekender, så vi ikke forstyrrer trafikken mere end højest nødvendigt,” siger Mads Søndergaard Petersen.

Arbejdet med at tage det nye signalsystem i brug vil påvirke togtrafikken fra fredag aften d. 12. august til mandag morgen d. 15. august 2022. 
Banedanmark anbefaler derfor, at togpassagerer planlægger rejsen på Rejseplanen. 

Arriva og DSB indsætter togbusser, når der ikke kører tog. Togpassagerer kan finde seneste ændringer på Rejseplanen.

Trafikanter skal desuden være opmærksomme på at lokale jernbaneoverkørsler kan være spærrede i perioden omkring ibrugtagningen af det nye signalsystem. Det skyldes, at bomanlæggene i overkørsler opgraderes, så de kan blive koblet på det nye signalsystem. 

Spærring af jernbaneoverkørsler vil blive varslet lokalt med skilte en uge forinden, og alternative omkørselsruter vil blive tydeligt afmærket med skilte.

Der kan findes flere detaljer om spærringer af overkørsler på Banedanmarks hjemmeside

Læs mere om det nye signalsystem på fjernbanen