Sikkerhed

En sikker jernbane

En sikker jernbane er fundamentet for vores arbejde, og det definerer den sikkerhedskultur, som gennemstrømmer alt vores arbejde, hvad enten det er i sporet, på kontoret, på byggepladsen, eller når vi afvikler trafikken. 

 
Den danske jernbane hviler på høje krav om sikkerhed. Alle, der benytter jernbanen, skal være trygge. Dem der arbejder på og i forbindelse med jernbanen skal hver dag kunne gå sikkert på arbejde, og passagerer og godsoperatører skal komme trygt frem. 

Med transformationen af jernbanen til et sammenhængende it-system og et øget trusselsbillede, er cybersikkerhed samtidig også helt afgørende for, at vi kan holde jernbanen sikker, ligesom klimaforandringerne kræver en løbende tilpasning og fremtidssikring. 

Nødvendigt med sikkerhedsgodkendelse

For at få lov at være infrastrukturforvalter, er det en forudsætning, at Banedanmark har en jernbanesikkerhedsgodkendelse. Den eksisterende godkendelse er fra 2020 og udløber i januar 2025. Derfor arbejder vi i 2024 på at blive klar til at få den fornyet. Det er Trafikstyrelsen, der giver godkendelsen på baggrund af en gennemgang af vores ledelsessystem og sikkerhedsprocesser.
 

Læs om sikkerhed for ...

Vores sikkerhedskultur bygger på fem leveregler:


Leveregel #1 - Vi taler om sikkerhed
Fordi vedvarende dialog og åbenhed, også om det der er svært, skaber forudsætningen for arbejdet med kultur.

Leveregel # 2 - Vi tager ansvar for egen og andres sikkerhed
Fordi sikkerhed er en opgave for os alle – det er noget, vi gør for os selv og hinanden.

Leveregel #3 - Vi kender vores roller og ansvar i sikkerhedsarbejdet
Fordi de regler og krav, der stilles i Banedanmark, er fundamentet for sikkerheden og en sikker jernbane.

Leveregel #4 - Vi reagerer på usikre situationer
Fordi alle har en pligt til at handle på det, de oplever.

Leveregel #5 - Vi forebygger og lærer af hændelser og ulykker
Fordi viden og læring er forudsætningen for at skabe varige ændringer og sikre, at vi undgår ulykker.