Supplerende borgermøde om Ny bane Hovedgård-Hasselager

Borgermøde i Odder den 1. februar klokken 19

Høringsperioden for Ny bane Hovedgård-Hasselager i gang, og der er stor interesse for at give sit besyv med om banen, der vil blive anlagt som en helt ny banestrækning.

De tre borgermøder, der blev holdt i sidste uge om Ny bane Hovedgård-Hasselager, bliver suppleret med et fjerde borgermøde efter aftale med Odder Kommune. Mødet holdes i Odder i aften, den 1. februar.

Borgermødet begynder klokken 19 i Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder. Dørene åbner klokken 18.30.

Frem til den 18. februar har alle mulighed for at sende sit høringssvar ind til Banedanmark

Når VVM-processen er gennemført, og Banedanmark afleverer sit beslutningsgrundlag, vil det være op til politikerne at træffe beslutning om linjeføringen. 

Du kan læse mere om projektet og se hele materialet på Banedanmarks hjemmeside

Se visualiseringer her

På den sydligste del af strækningen er der desuden en alternativ linjeføring:
Sydøstlig alternativ linjeføring