S-banen 90 år

S-banen har været en del af bybilledet i 90 år. Siden 1934 er det kun gået fremad for den københavnske bybane, som i dag er en af verdens mest punktlige.

S-banen har været en del af bybilledet i 90 år. Siden 1934 er det kun gået fremad for den københavnske bybane, som i dag er en af verdens mest punktlige. Kom med på en tidsrejse med enkelte nedslag gennem S-banens historie.

April 1930: Lovforslaget om elektrificerede ”nærbanestrækninger” i København blev vedtaget. Strækningerne skulle gå fra København til Klampenborg, samt Frederiksberg-Vanløse-Hellerup med efterfølgende forlængelse  til Holte. Efter forslag fra DSB, blev strækningen til Valby tilføjet som første etape for elektrificering af den senere strækning til Ballerup.

3. april 1934: S-banen åbner med ruten fra Klampenborg over Hellerup og Vanløse til Frederiksberg. Navnet ”S-bane” blev hentet fra Tyskland, hvor der i Berlin og Hamborg kørte S-tog. Angiveligt var den i Berlin en ”Stadtbahn”, mens der i Hamborg var tale om en ”Schnellbahn”. Skiltene med det store S inde i en rød sekskant kom allerede til i 1931, hvor de blev brugt til at vise, hvor der var ”nærbanestationer”. S-banen er den første elektrificerede jernbane i Danmark. Strømstyrken er 1650 volts jævnstrøm

Allerede den 15. maj kører de første S-tog gennem Boulevardtunnelen, hvor togene ankom til Hovedbanegården fra Østerport via Nørreport og den nyanlagte Vesterport Station.

1950: Linjerne får deres bogstavbetegnelser. A, B og C er linjerne, der kører gennem det centrale afsnit fra København H til Østerport, mens bogstavet F er til Ringlinjen, der den gang kørte mellem Hellerup og den nu lukkede Frederiksberg Station. Linje E kom til verden i 1968 i forbindelse med forlængelsen af S-banen til Hillerød i Nord, og Linje H fulgte i 1972. Linjeføringen for de enkelte ruter har skiftet flere gange, og nej … der har aldrig eksisteret hverken en linje D eller en linje G.

1975: S-banen får HKT, hvilket vil sige HastighedsKontrol og automatisk Togstop, hvilket gavner både sikkerheden og punktligheden. Systemet sørger for at bremse tog, der kører forbi et signal, der viser stop, ligesom det sikrer, at togene ikke kører hurtigere end tilladt. HKT gør det også muligt for togene at køre med kortere afstand til hinanden.

 

24. september 1977: Farumbanen indvies som S-bane. Den tidligere Slangerupbane, der gik fra Nørrebro til Slangerup blev i 1977 en del af S-togsnettet. Strækningen mellem Farum og Slangerup var allerede nedlagt i 1954, og da Folketinget i 1961 vedtog en anlægslov, der blandt andet indeholdt elektrificering af Hareskovbanen, som Farumbanen også kaldes. Under arbejdet med at udbygge banen til dobbeltspor og elektrificere den, kørte der stadig dieseltog på Hareskovbanen, så  de nye stationer kunne tages i brug, efterhånden som de blev bygget.

 

24. september 1983. Fjerde og sidste etape af Køge Bugt-banen indvies, og der er nu S-tog helt til Køge som led i den løbende udbygning af nettet, der har været siden begyndelsen. Køge Bugt-banen er den yngste af de seks strækninger, der udgår fra København, og den eneste af strækningerne, der oprindeligt er bygget til S-tog. Køge Bugt-banen blev udvidet af flere omgange; i 1972 nåede den Vallensbæk, fire år senere var der S-tog helt til Hundige, og i 1979 blev etapen til Solrød Strand indviet, inden Køge blev endestation i 1983. Dronning Margrethe 2. stod for indvielsen alle fire gange.

 

26. maj 1989: S-banen når til Frederikssund. Siden 1879 havde der kørt tog til Frederikssund, men der var tale om motortog, og først i 1989 bliver strækningen mellem Ballerup og Frederikssund til en S-togsstrækning. Den nuværende Frederikssund Station blev bygget til at kunne tage imod de nye S-tog. S-banens indvielse betød samtidig, at rejsetiden mellem Frederikssund og København blev forkortet med over 25 minutter.

Juni 1996: Fjerde generation af S-togene kommer i brug – det er dem, vi kender i dag. Vognene er brede og giver plads til tre personer på sæderne, og set fra fronten kan togene med lidt god vilje ligne en hamster. Togene kaldes derfor af nogle for ”hamstere”, mens de kortere tog, der kører på Linje F, hedder ”dværghamstere” eller ”hamsterunger”. Tophastigheden for togene er 120 km/t, og forventningen er, at togene kan blive i drift frem til 2030-2035.

Februar 2006: Fjernstyringen af S-banen flytter til et nyt drifts- og informationscenter, DIC-S’en på Kalvebod Brygge. DIC-S’en bliver midtpunkt for styringen af S-togstrafikken og al trafikinformationen. Det er Danmarks største display, hvor trafiklederne kan følge alle S-tog fra endestation til endestation. Indtil 2006 lå fjernstyringscentralen i et tårn i udkanten af baneterrænet, og fjernstyringssystemet er også et kvantespring frem i forhold til det fjernstyringssystem fra 1972 med mekaniske relæsystemer, som det afløser. 

29. februar 2016: Den første strækning på S-banen – Jægersborg-Hillerød - overgår til det nye, digitale signalsystem, hvor lokomotivføreren får informationerne på en skærm i toget ogikke længere skal orientere sig via fysiske signaler langs banen og systemet til stor del kører togene selv. Et år senere, natten til onsdag den 16. august 2017, flytter trafikstyringen af S-banen – i både det nye og det gamle system – fra Kalvebod Brygge og til Trafiktårn Øst.

3. juli 2016: Indvielse af Carlsberg Station, der ligger 300 meter fra den nu lukkede Enghave Station. Stationen, der ligger ved Carlsberg Byen, betjener linjerne B, Bx, C og H. Området er præget af boliger, butikker og uddannelsesinstitutioner med Københavns Professionshøjskole som den største med omkring 10.000 studerende. Hvor Carlsberg Station ligger i dag lå i årene 1937 til 1985 Carlsberg-bryggeriets helt egen godsstation, der i folkemunde blev kaldt ”Station Hof”. 

September 2022: I september 2022 blev det nye signalsystem taget i brug på de sidste strækninger af S-banen og afløste dermed det gamle, analoge signalsystem, Det nye system, CBTC, er baseret på radiokommunikation mellem trafikstyringen og toget og har sikret en historisk høj punktlighed på S-banen - 96,5 procent. Banedanmark og vores leverandør, Siemens, har blandt andet installeret over 1.000 akseltællere og over 3.750 baliser. Mere end 1.000 trafikstyringsmedarbejdere, lokomotivførere og vedligeholdelsesfolk er blevet uddannet i det nye system, siden udrulningen af CBTC begyndte i 2016, og der er kommet nye skærme i førerrummet med software fra det nye it-system.

10. december 2023: Seneste stationsåbning på S-banen, hvor Favrholm Station bliver indviet i forbindelse med køreplanskiftet. Favrholm Station ligger Hillerød Kommune. Det er togene på linje A, der standser på stationen, som er næstsidste station på linjen, og stationen kommer til at betjene Nyt Hospital Nordsjælland, der ligger tæt på stationen. Endestationen – Hillerød Station -  blev taget i brug i 1864 og blev en del af S-togsnettet i 1968.