Et år med høj spænding

For projektleder Hanna Adulovic er elektrificeringen af Aarhus-Aalborg en kæmpe milepæl.

I marts begyndte det store arbejde med at elektrificere banen mellem Aarhus og Aalborg for alvor, da Banedanmark gik i gang med at ramme fundamenter og opsætte kørestrømsmaster. For projektleder Hanna Adulovic var det en kæmpe milepæl, da projektplanen gik live.

 

Der er tale om selve kongeetapen i elektrificeringen af strækningen Aarhus-Aalborg, da Elektrificeringsprogrammet i starten af marts begyndte på det omfattende arbejde med at ramme fundamenter og opsætte tusindvis af kørestrømsmaster på den knap 150 km lange strækning. 

I midten af det hele finder vi Hanna Adulovic, der sidste år blev ansat som projektleder. Her blev hun mødt af en hverdag fyldt med detaljerede tidsplaner, jernbanetekniske hensyn, økonomisk ansvar og tæt koordinering med fagspecialister. 

”Som projektleder bruger jeg en stor del af min arbejdsdag på at koordinere tidsplaner med entreprenøren og med Banedanmarks øvrige projekter. Det er en kompleks opgave, fordi vi er mange, der skal arbejde på strækningen på samme tid. Udover Elektrificeringsprogrammet gælder det fx både Signalprogrammet, sporfornyelsesprojekter og tredjepart. Det er derfor ret kompliceret at få alt til gå op,” siger Hanna Adulovic.

Derudover håndterer Hanna en masse intern koordinering i projektet, bl.a. i forhold til kontraktforhold, regler og lovrammer, planændringer og generel videndeling.

Mange hensyn, når man arbejder med jernbanen

Det har derfor været et spændende, udfordrende og lærerigt første år i Banedanmark, fortæller Hanna.

”Jeg har været overrasket over, hvor mange tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter, der skal tages hensyn til, når man arbejder med jernbanen. Og jeg har skullet lære rigtig meget fra scratch. Vi er en stor organisation med mange forskellige fagområder og specialister, som man skal koordinere med og inddrage i projektet,” siger Hanna Adulovic.

Faglige udfordringer er dog ikke noget, der afskrækker Hanna. Hun søgte netop til Banedanmark, fordi hun gerne ville prøve noget nyt – og så tiltrak den grønne vinkel på opgaverne også.

”Jeg er uddannet bygningskonstruktør, og bæredygtighed er et vigtigt fokusområde i uddannelsen, som jeg gerne ville arbejde videre med. Blandt andet derfor blev jeg tiltrukket elektrificeringsprogrammet. Men selvfølgelig er jeg uddannet inden for bygningskonstruktioner, så det har da været et spring at skifte til jernbanebranchen. Jeg var dog ikke bange for at tage udfordringen op, og hvis bare man er open minded, kan det sagtens lade sig gøre,” siger Hanna Adulovic.

Og Hanna har ikke stået alene. Lige fra første arbejdsdag er hun med egne ord blevet hjulpet godt ind i rollen som projektleder af kollegerne omkring hende.

” Folk har været virkelig hjælpsomme og tålmodige, når jeg har haft spørgsmål. Og der har været rigtig mange spørgsmål. Men jeg har altid kunnet ringe om spørge om hjælp, og jeg har stille og roligt fået udvidet mine opgaver og ansvarsområder undervejs,” siger Hanna Adulovic.

”Nu glæder jeg mig over, at vi endelig er gået i jorden. Det er en kæmpe milepæl, at vores projektplan er gået live!”