Flere rejsende i den kollektive transport

Med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere rejsende i den kollektive transport.

Med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere rejsende i den kollektive transport. De rejsende opfordres fortsat til at vise hensyn og så vidt muligt rejse uden for myldretiden. De nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning indebærer, at trafikvirksomhederne får mulighed for at anvende mere af kapaciteten i bussen og toget. 

Læs mere på Transport- og Boligministeriets hjemmeside