Corona-støtte til leverandører

Banedanmark understøtter det private erhvervsliv med fremrykning, forudbetaling og medfinansiering, for at holde hjulene i gang under coronakrisen.

Banedanmark understøtter det private erhvervsliv med fremrykning, forudbetaling og medfinansiering, for at holde hjulene i gang under coronakrisen.

Coronapandemien har som bekendt medført, at store dele af det danske samfund er lukket ned, men Banedanmark har som en af landets største offentlige bygherrer ansvar for fortsat at holde gang i en lang række anlægsprojekter, der derfor fortsætter ufortrødent. Hovedparten af arbejdet bliver udført af private entreprenører og leverandører, og anlægsprojekterne kan ikke gennemføres uden dem. Derfor har Banedanmark valgt at gøre sit til at understøtte de private virksomheder.  

For det første har Banedanmark ligesom en lang række andre offentlige myndigheder fremrykket betaling af fakturaer, så regninger bliver betalt så hurtigt som muligt – uanset betalingsfristen. Herudover er det besluttet at forudbetale leverandører for ydelser frem til 1. juli. Endelig har entreprenørerne fået tilbudt, at Banedanmark betaler en del af regningen for ekstra byggepladsfaciliteter, som er nødvendige for at mindske risikoen for coronasmitte.  

Nyt fra Banedanmark: Forudbetaling af leverancer for op til 1 million kroner

”Vi ser det som vores samfundspligt at understøtte det private erhvervsliv økonomisk i denne tid. Samtidig vil vi sikre forsvarlige arbejdsforhold, så der bliver passet godt på de folk, som møder fysisk op for at arbejde på jernbaneprojekterne og vores mange sporarbejder,” siger anlægsdirektør Peter Jonasson.

Pressemeddelelse: Banedanmark medfinansierer corona-faciliteter på byggepladser

Nogle af de store anlægsprojekter, som kører ufortrødent videre i denne periode, hvor mange danskere opholder sig hjemme, er fx sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted samt forberedelsen til elektrificering af strækningen Fredericia-Århus og hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg.  

”Hvis man skal finde et enkelt lille lyspunkt, så er det, at vi i denne periode undgår at genere passagererne i samme omfang, som hvis trafiksituationen havde været normal. Når vi udfører så store projekter som dem, der kører i disse år, kan det ikke undgås, at det påvirker togdriften og passagererne.” siger Peter Jonasson.  

Læs mere om Banedanmarks anlægsprojekter