Arbejdet på Oddesundbroen er færdigt for i år

Vedligeholdelsesarbejdet på Oddesundbroen er færdigt for i år og broen er igen åben for trafik om natten.
Banedanmark er i disse år i gang med at male Oddesundbroen. Sidste sommer blev det første buefag malet, og siden slutningen af marts er broens andet buefag blevet malet som en del af vedligeholdet af broen over Oddesund. Det sidste buefag er planlagt til at blive malet i 2023. 

Malearbejdet er nu færdigt for i år, og i løbet af juni er det store stillads blevet pillet ned og der er blevet malet de steder, hvor det ikke var muligt at komme til for stilladset. Arbejdet har gjort det nødvendigt at spærre broen for biltrafik om natten. 

På grund af det gode vejr er det afsluttende arbejde dog gået hurtigere end forventet. Det betyder, at arbejdet på Oddesundbroen er færdigt for i år, og de resterende natspærringer frem til og med den 11. juli 2021 er derfor aflyst, og broen er igen åben for trafik som normalt. 
 

FAKTA

  •  Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938.
  • Broen er 472 m lang, og hver enkelt af de tre buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende.
  • Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-1988, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene i 2007.
  • Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet i 2017, første bue er blevet malet i 2020 og den sidste skal males i 2023.Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år.