Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor

ID: TM 62

TM 62 01.03.2014 Sikkerhedsbærende  5 sider  (Marts 2014)

Banenormen BN1-6-4 "Tværprofiler for ballasteret spor" og tidligere versioner indeholdt regler under de to TSA-områder Geoteknik hhv. Spor og hjul/skinne.

I forbindelse med udgivelse af BN1-6-5 udtages alle regler vedrørende TSA Geoteknik fra BN1-6-4, og de indarbejdes i denne tekniske meddelelse med henblik på, at reglerne optages i to nye banenormer BN1-185-1 "Underbygning. Krav til beliggenhed og kontrol" og BN1-188-1 "Belastnings- og beregningsforskrift for underbygninger, skråninger og jordkonstruktioner", der er under udarbejdelse