Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld

ID: TM 86-4

Denne tekniske meddelelse gælder for Banedanmarks infrastrukturforvalterområde ved undersøgelser af sikkerhedsmæssige hændelser (herunder uheld) i forbindelse med signalsystemet på Fjernbane Vest.

Meddelelsen skal sikre, at der i forhold til signalsystemet tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på undersøgelse af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance.