Sporstoppere

ID: BN1-95-2

BN1-95-2  39 sider  (Juni 2012)

I spor, som ender blindt, og som er bergnet til trafikering eller henstillen af materiel, skal der indbygges en sporstopper for at markere og sikre sporets endepunkt. Sporstopperen skal bremse og om muligt forhindre det rullende materiel i at køre af sporet, hvis der ikke standses rettidigt. Sporstopperen skal udformes således, at der ved en utilsigtet påkørsel sker mindst mulig skade på passagerer, gods, rullende materiel, selve sporstopperen og området bag sporstopperen.

Note 1-1
Banenormen gælder ikke for sporafslutning efter permanent placerede sporspærrer (afløbssko og afløbssporskifter).