Krav til tekniske stamdata

ID: BN2-196-2

BN2-196-2 Krav til tekniske stamdata. Husk bilag 1 og 2.  11 sider  (August 2020)

Banenormen beskriver krav til tekniske stamdata i Banedanmark for tekniske komponenter og delsystemer. Der gives generelle krav til geografisk identifikation og karakteriserende stamdata samt krav til omfang af komponent- og delsystem-grupper inden for hvert teknisk fag, der skal have specifikke stamdata.

Filnavn Download
Bilag 1. Dokumentation af sikringskabler i GIS, SAP, og ProArc
Bilag 2. Retningslinjer for dokumentation af fiberinfrastruktur