Farligt gods

Banedanmark arbejder målrettet for at minimere miljøpåvirkninger fra vores aktiviteter. Det er centralt for os, at transport, håndtering og henstilling af farligt gods sker korrekt, så der ikke sker skader på mennesker, miljø eller ejendom.
Vi tænker transport af farligt gods ind i hele værdikæden fra planlægning, projektering og udførelse til efterfølgende drift og vedligehold og med fokus på forebyggelse.

Farligt gods skal altid transporteres, håndteres og henstilles forsvarligt og efter gældende lovgivning. Dette krav gælder for vores entreprenører såvel som for jernbanevirksomheder, der arbejder for os eller anvender vores infrastruktur.

Farligt gods er en integreret del af Banedanmarks ledelsessystem. Ved at arbejde systematisk med vores ledelsessystem, skaber vi løbende forbedringer.

Gennem målrettet kommunikation og inddragelse af medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere sikrer Banedanmark, at relevant viden og krav vedrørende farligt gods kendes.

Vi sikrer, at hændelser bliver fulgt op med en evaluering af årsager med henblik på at forebygge gentagelser. Vi forventer, at du som vores leverandør eller jernbanevirksomhed bidrager aktivt til evalueringen